Gå til innholdet
geomatikkikt
Dokumenthåndtering, datafangst i felt og konsulenttjenester!
Digitalisering

Digitalisering og arkiv


Vi har effektive og moderne produksjonslinjer for skanning, bearbeiding og arkivering av dokumenter, kart og tegninger
 
Datafangst2014

datafangst i felt


Fleksible løsninger for innsyn, kontroll og datafangst i felt

Siste - braFelt NVDB
 
Konsulent

Konsulenttjenester


Gjennom prosjekter i inn- og utland har vi bygget opp betydelig erfaring i planlegging og gjennomføring av store
IT-prosjekter
 
Taksering

taksering for eiendomsskatt

Vi har lang erfaring i kvalitetsheving av matrikkelen, forvaltning av eiendoms-skatteloven og alminnelig
taksering
 
Utvikling

systemUTVIKLING


Vi benytter moderne og markedsledende teknologier og har valgt Java og .Net som våre primære utviklings-
plattformer.