Enklere registrering av SEFRAK kulturminner

sefrak buskerud

“[…] ikke behov for etterarbeid”.

Buskerud Fylkeskommune tok i 2014 initiativ til å få etablert en feltløsning for registrering av kulturminner og bidro på denne måten til å gi vår løsning braFelt Kultur et betydelig løft. Øvre Eiker var første kommune i Buskerud som tok i bruk løsningen.

Om løsningen

Riksantikvaren og Geomatikk IKT samarbeider om å samle hus og eiendommer i et digitalt SEFRAK-arkiv. Bilder som tas linkes direkte til korrekt SEFRAK-eiendom. Alt arbeid gjøres i felt og det er ikke behov for etterarbeid. Grunnlagsdata hentes fra Matrikkelen. Videre støttet løsningen offline registrering der det ikke er mobildekning.

Buskerud Fylkeskommune utarbeidet i 2014 en kravspesifikasjon for å få utviklet et digitalt verktøy/app for kulturminneregistrering i felt. Geomatikk IKT ble valgt som leverandør, og i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune ble det gjort en videreutvikling av braFelt Kultur som endte i en løsning som benytter elektroniske kart, registreringsskjema og GPS.

Kulturvernleder i Buskerud, Turid Kolstadløkken, forteller:

Registrering av kulturminner med papirskjema og kamera byr på en rekke utfordringer. De som er kjent med de «gamle» SEFRAK-skjemaene er kjent med arbeidet med å sette sammen bilder og skjema. Det er tatt nye bilder av SEFRAK-objekter og utfordringen her er å få koblet disse til korrekt objekt. Dette krever mye manuelt arbeid hvor det kan oppstå feil. Grunnlaget som løsningen til Geomatikk IKT gir oss brukes til å utvikle en kulturminneplan for Øvre Eiker kommune.

 

Kontakt Buskerud fylkeskommune
Turid Kolstadløkken
Telefon : 32 80 86 70
epost: turid.kolstadlokken@bfk.no

 

Les mer om vår løsning for registrering av kulturminneobjekter.