Ta kontakt med oss

For hjelp og support med våre løsninger og tjenester klikk her

Postboks 2344 Torgarden
7004 Trondheim

Hovedkontor

Besøksadresse: Otto Nielsens v 12
7052 Trondheim

+47 73 10 99 50

Digitaliseringssenteret

Besøksadresse: Granåsveien 9
7048 Trondheim

Post
Postboks 2334 Torgård, N-7004 Trondheim

Styret
Knut Bratsberg, styreleder
Ketil Sandhaug, styremedlem
Christian Eide, styremedlem

Revisor
RSM HASNER KJELSTRUP & WIGGEN AS
Filipstad brygge 1, 0252 Oslo

Bankforbindelse
Nordea Bank Norge ASA - kto 6005 05 73772
SWIFT: NDEANOKK
IBAN: NO7760050573772

Faktura/Regnskap
Vi benytter digital fakturahåndtering med bruk av Xledger‎. Bruk referanse-, person- eller prosjektnummer, epost: regnskap@geomatikk.no

Geomatikk IKT AS
Fakturamottak
Kokstadvegen 30
N-5257 KOKSTAD

NO 994 462 059 MVA

Team og seksjoner   

Løsninger og tjenester

liseronning-1x1--7 kopi

Stian Elvetun

Digitaliseringstjenester

Epost
909 65 673

liseronning-1x1--5 kopi

Rita Karlsen

Eiendomstaksering

E-post
976 73 421

liseronning-1x1--8 kopi

Tom Bjærum

Løsninger og rådgivning

E-post
907 83 922

liseronning-1x1--2 kopi

Tore M. Johnsen

Systemutvikling

E-post
932 53 366

Ledelse

liseronning-1x1--3 kopi

Tor E. Aune

Daglig leder

E-post
917 49 332

liseronning-1x1- kopi

Bernt Uttakleiv

Avd.leder IT Drift/Support

E-post
975 36 367

liseronning-1x1--10

Per Øyvind Markussen

Avdelingsleder konsulent

E-post
414 32 124

liseronning-1x1--2 kopi

Tore M. Johnsen

Avdelingsleder utvikling

E-post
932 53 366