Våre løsninger og tjenester

Geomatikk IKT har et bredt spekter av løsninger og tjenester innen dokumenthåndtering

Vår visjon er effektiv hverdag

Med våre løsninger og tjenester hjelper vi til både innen offentlig og privat virksomhet. Innen norske kommuner har vi dialog både med arkiv og servicesenter, teknisk med byggesak og VA, eiendom, kultur, IKT og økonomi.

Behovene er forskjellige, men grunnleggende for alle er ønske om digitalisering og effektivisering. Det gjelder både interne prosesser som dialog med publikum og innbyggere.

Vi hos Geomatikk IKT er stolte av den jobben vi gjør hver dag.

Digitalisering og skanning

Skanning og digitalisering

Med moderne utstyr og effektive produksjonsløsninger er vi en av Norges ledende aktører innen digitalisering av dokumentarkiv.

Datafangst i felt

Datafangst i felt

Fleksible løsninger for datafangst i felt og innsyn i dokumentasjon fra ulike fagsystem

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Vi håndterer hele verdikjeden fra datafangst og digitalisering, via arkiv til integrasjoner med søk, gjenfinning og innsyn

Taksering for eiendomsskatt

Taksering for eiendomsskatt

Besiktigelse og taksering av bolig-, fritids- og næringseiendommer samt verk og bruk, som grunnlag for eiendomsskatt

Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Arkivanalyser, kartlegging og forbedring av arbeidsprosesser, rådgiving, kurs og opplæring, integrasjoner, utvikling og tilpasning av programvare

Våre løsninger og tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger og tjenester knyttet til informasjonshåndtering, både for offentlig og privat virksomhet.