Enklere registrering av objekter i felt

Registrering av vei- og miljøobjekter og kulturminner

datafangst i felt

Datafangst i felt

Vi har mange års erfaring med løsninger for registrering av objekter i felt, og har flere referanser både innen privat og offentlig virksomhet. Våre løsninger og tjenester er i bruk hos entreprenører og tekniske enheter i kommunen, samt hos de som har ansvar for kulturminner og miljø. Ved å registrere objekter direkte i kartet og legge til forhåndsdefinerte beskrivelser, forenkles arbeidsoppgavene vesentlig. Etterarbeidet reduseres til et minimum.


Lars Mjølhus, løsningsrådgiver
+47 957 66 127
E-post

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester