Skaff deg oversikt over kulturminner og tilstand

Slik registrerer du og forvalter dine kulturminner

Registrering og forvaltning av kulturminner, med oversikt på tilstand slik at kulturminnene ikke går tapt, - er helt i tråd med de nasjonale mål som Riksantikvaren stimulerer til.

Slik fjernes all bruk av papirbaserte skjema

Med braFelt Kultur lastes matrikkeldata, slik at bilder som tas legges til rett objekt. Integrasjoner kan gjøres mot andre fagsystem.

Matrikkeldata lastes opp på mobilenhet før kontroll i felt

  • Bilder legges automatisk til på rett kulturminneobjekt
  • Fjerner all bruk av papirskjema
  • Løsningen genererer automatisk en PDF-fil som inneholder registrerte data samt alle bildevedlegg
  • Kan integreres med GIS-system som f.eks GisLink og GISLINE


Lars Mjølhus, løsningsrådgiver
+47 957 66 127
Epost

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester