Skaff deg oversikt over kulturminner og tilstand

Slik registreres og forvaltes kommunens kulturminner

Registrering og forvaltning av kulturminner, med oversikt på tilstand slik at kulturminnene ikke går tapt, er helt i tråd med de nasjonale mål som Riksantikvaren stimulerer til.

Gjennom Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen, definert av Riksantikvaren, satses det i 2017 på modernisering og effektivisering av kulturminneforvaltningen i norske kommuner. Ett av delprosjektene for å oppnå nettopp dette er følgende:

«Utvikle metoder og etablere et system for overvåkning av verneverdige kulturminner. Vi ønsker å kunne se hvordan kommunene tar vare på de verneverdige kulturminnene over tid." (les mer om satsingen her).

braFelt Kultur er en velegnet løsning som kan imøtekomme nettopp dette ønsket.

 

Slik fjernes all bruk av papirbaserte skjema

Med braFelt Kultur lastes matrikkeldata, slik at bilder som tas legges til rett objekt. Integrasjoner kan gjøres mot andre fagsystem.

Matrikkeldata lastes opp på mobilenhet før kontroll i felt

  • Bilder legges automatisk til på rett kulturminneobjekt
  • Fjerner all bruk av papirskjema
  • Løsningen genererer automatisk en PDF-fil som inneholder registrerte data samt alle bildevedlegg
  • Kan integreres med GIS-system som f.eks GisLink og GISLINE

 

Tilgang til SEFRAK-skjema i felt

Mange kommuner har valgt å gjøre gamle SEFRAK-skjema tilgjengelig i en nettleser via vårt digitale arkiv (braArkiv). Dette gir et godt grunnlag for videre registrering av kulturminner i braFelt. Riksantikvaren benytter dette arkivet for de kommuner som har skannet sine SEFRAK-skjema. Klikk her for å se hvordan grensesnittet i braArkiv kan se ut.

 

 

Se våre referanser her.


Lars Mjølhus, løsningsrådgiver
+47 957 66 127
Epost

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester