Miljøvern og miljøsyndere

Enkel registrering og oppfølging av miljøet der du bor

Det er økt fokus på miljøvern og miljøkriminalitet, og effektive løsninger for registrering og oppfølging er til stor hjelp.

Det foregår ulovligheter med dumping av søppel og annet avfall forskjellige steder, og vern av drikkevann, vassdrag og dyrka mark er viktig.

Med braFelt Miljø er det enkelt å registrere og forvalte miljøobjekter.


Lars Mjølhus, løsningsrådgiver
+47 957 66 127
E-post

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester