Nye krav til registrering

Enklere og mer effektiv registrering av objekter langs veien

Bilde: Terratec tar i bruk braFelt NVDB

Større krav til nøyaktighet

Innmåling av objekter langs veien med CPOS nøyaktighet, og registrering av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB, er krav som stilles fra myndigheter og oppdragsgivere.

Mindre behov for etterarbeid

Mye av arbeidet foregår i felt med behov for direkte registrering i SOSI NVDB og SOSI FKB. Bilder skal knyttes til veiobjektene, sammen med registrerte data.

For innmåling benyttes utstyr både fra Trimble, Leica og Topcon.

Lars Mjølhus, løsningsrådgiver
+47 957 66 127
E-post

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester