Digitalisering av papirarkiv

Gjør papirarkivet i kjelleren digitalt tilgjengelig og lett søkbart fra kontorpulten, og spar tid ved å unngå leting i hyller og skap.

Med digitalisering sparer du tid på å lete etter dokumenter

Etter mange digitaliseringsprosjekter vet vi hva som er de viktige suksessfaktorene. En av de store effektene med digitalisering av papirarkiv er forenkling av søk, gjenfinning og gjenbruk av dokumentene.   
 

Digitalisering handler ikke bare om skanning

Har du en plan for hvordan dokumentene skal være søkbare? I dag er mulighetene mange for gjenbruk av informasjonen, enten ved direkte søk i arkivet ved hjelp av nøkkelinformasjon, eller ved gjenfinning via kart og fagsystem.

Se beskrivelse av Innsyn her.
 

Skaff deg oversikt over status i papirarkivet

Ved etablering av et elektronisk arkiv bør det legges en plan for å få et godt resultat. For at prosjektet skal bli vellykket er forutsigbarhet i forhold til kostnader og gevinster viktig.

Se beskrivelse av Arkivanalyse her.

Digitalisere med egne ressurser

Noen av våre kunder har valgt å digitalisere papirarkivet selv ved hjelp av våre løsninger og tjenester. Kunden kan på denne måte utnytte egen kompetanse, ressurser og utstyr.

Formål digitalisering av kommunale arkiv

Kommunene ønsker å gi et best mulig tilbud og god service når det gjelder tilgang på informasjon til sine innbyggere. Ved å gjøre arkivene digitalt tilgjengelige kan prosesser rettet mot kommunenes innbyggere forenkles og forbedres. Informasjonsnivået vil bli bedre og høyere, noe som igjen sikrer at man kan treffe raskere og bedre beslutninger i den offentlige saksbehandlingen.
 
Les vår bloggartikkel om gevinster ved digitalisering av kommunale papirarkiv her.

 

Formål digitalisering av private prosjektarkiv

Vi skanner alt av arkiv, også for næringsliv og private aktører, og registrerer nøkkelinformasjon for en effektiv løsning som gjør arkivmaterialet søkbart og tilgjengelig.
 
 
Se våre referanser her.


Stian Elvetun
Avdelingssleder
Digitaliseringssenteret
+47 909 65 673
E-post

Kontakt oss

Kontakt Stian, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester