Datafangst, arkiv og innsyn

Løsninger og tjenester som ivaretar hele livssyklusen fra informasjonen er produsert, til den er digitalisert, arkivert og gjort tilgjengelig

Dokumenthåndtering

I tillegg til vårt eget Digitaliseringssenter hvor vi skanner og digitaliserer store og mindre oppdrag for våre kunder, utvikler vi også andre løsninger og tjenester innen dokumenthåndtering.

Dette primært innen områdene datafangst, arkiv og innsyn.

Vår egenutviklede løsning for skanning og datafangst i Digitaliseringssenteret, er det flere kunder som benytter i egne lokaler. For datafangst leverer vi også en skytjeneste, som blant annet er i produksjon for håndtering av analoge og elektroniske dokumenter til eByggesak i Trondheim kommune.

Mange elektroniske dokumentarkiv er tilgjengelig i vårt norske skyarkiv, braArkiv - dette er også installert lokalt hos flere av våre kunder.

For søk, gjenfinning og gjenbruk av dokumenter leverer vi flere forskjellige innsynsløsninger, både innsynsløsning for publikum og ansatte i tekniske eiendomsarkiv , for datafangst i felt og for innsyn ved prosjekter for taksering for eiendomsskatt.

Vi er interessert i å snakke med deg som ser etter løsninger på behov i din organisasjon. Vi hjelper deg gjerne med råd og løsningsforslag, enten du jobber i privat eller offentlig virksomhet.


Tom Bjærum
Avdelingsleder Marked
+47 907 83 922
E-post

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester