Ett elektronisk dokumentarkiv

Lagring av alle typer informasjon, enkelt søkbart og tilgjengelig via web

Arkivet kan tilpasses de fleste behov i privat og offentlig sektor.

I kommunal sektor benyttes braArkiv som arkiv for eiendom, målebrev, vann og avløp, plan, bygge- og seksjoneringssaker.

Innen privat sektor har vi levert til flere kunder innen bank / finans. Ved bruk av standardisert link/URL og WebServices, gis det tilgang til dokumentene fra andre fagsystem.

Arkivet har flere forskjellige måter å søke og gjenfinne informasjon på, blant annet metadata og fritekstsøk. Det er støtte for tilgangskontroll og gradering av arkivdeler og dokumenter.


Tom Bjærum, teamleder
+47 907 83 922
Epost

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester