Legg enkelt til bilder i braArkiv

Når du vil legge til flere bilder i braArkiv, direkte fra mobiltelefonen

Ved bruk av appen braArkivInn kan du ta bilder med mobiltelefonen, registrere nødvendig nøkkelinformasjon, - og arkivere bildene rett i braArkiv. Slik unngår du tungvinte prosesser med kamera, mellomlagring og opplasting. Ulike enheter i kommunen som bruker braArkiv trenger å dokumentere situasjoner ved hjelp av bilder. Disse blir søkbare, og gir en treffliste, eksempelvis basert på gårds- og bruksnummer, både med bilder og dokumenter.


Runar Walderhaug
Løsningsrådgiver Marked
+47 906 41 188
E-post

Kontakt oss

Kontakt Runar, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester