Ett elektronisk dokumentarkiv

braArkiv - lagring av alle typer informasjon, enkelt søkbart og tilgjengelig via web

braArkiv

braArkiv - et digitalt arkiv som kan tilpasses de fleste behov i privat og offentlig sektor

I kommunal sektor benyttes braArkiv som digitalt arkiv for eiendom, målebrev, vann og avløp, plan, bygge- og seksjoneringssaker.Innen privat sektor har vi levert til flere kunder innen bank / finans. Ved bruk av standardisert link/URL og WebServices, gis det tilgang til dokumentene fra andre fagsystem. Arkivet har flere forskjellige måter å søke og gjenfinne informasjon på, blant annet metadata og fritekstsøk. Det er støtte for tilgangskontroll og gradering av arkivdeler og dokumenter.

 

Les om våre innsynsløsninger for braArkiv her.

 

 


Tom Bjærum, teamleder
+47 907 83 922
Epost

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester