En løsning for digitalisering av alle typer informasjon

Skanning og digitalisering enten det er papir, e-post og elektroniske dokumenter, - levert til hvilket som helst sak-, arkiv- og fagsystem, med nøkkelinformasjon og i rett format

Økt informasjonsmengde og mangel på struktur

Offentlige enheter og privat næringsliv mottar daglig mye ustrukturert informasjon som eksempelvis papirpost og e-post. Denne informasjonen skal ofte registreres, struktureres og videresendes til saks-, arkiv- og fagsystem.

Forenkle og effektivisere innkommende e-post

Mange har store utfordringer med at e-post kommer inn via forskjellige e-post adresser, uten at arkivet eller postmottaket får registrert den slik den skal. Det følger ofte med vedlegg som krever manuell behandling, og konsekvensene er at saksbehandlingsfristen ikke overholdes.

Skanning og digitalisering av innkommende papirpost

Med stadig økende bruk av digitale hjelpemidler reduseres behovet for skanning på postmottaket. Behovet øker derimot for en enkel løsning som kan brukes overalt der papiret mottas.

Trondheim kommune bruker dochub for datafangst til eByggesak, les mer her


Tom Bjærum, teamleder
+47 907 83 922
Epost

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester