Gi tilgang til informasjon

Deling og gjenbruk av informasjon øker graden av selvbetjening, og frigjør ressurser til økt effektivisering

Publikumsportal, innsynsportal, innsynsløsning, - kjært barn har flere navn, og spørsmålet er ofte det samme: hva kan vi gjøre for at brukerne av informasjonen skal bli mer selvbetjent? Hvordan kan vi legge til rette for søk, gjenfinning og gjenbruk av informasjon?

I forbindelse med mål om effektivisering av det offentlige, er digitalisering et sentralt begrep. For mange kommuner betyr det å frigjøre tid til mer sentrale arbeidsoppgaver. Publikum og innbyggere kan ved hjelp av innsynsløsninger få tilgang til informasjon som ligger i kommunen, og på den måten bli mer selvbetjent og bidra til at kommunen oppnår sine mål om digitalisering.

I Geomatikk IKT har vi utviklet innsynsløsninger for:

  • saksbehandlere og kolleger i braArkiv web
  • publikum og innbyggere (Innbyggerportalen)
  • publikum og saksbehandlere i Noark5 Innsyn
  • kommunens prosjektdeltakere i eiendomskatt (eSkatt Info)
  • brukere av datafangst i felt (braFelt web)

 

braArkiv web

braArkiv Web er innsyn- og redigeringsløsning for saksbehandlere og andre som trenger tilgang til braArkiv. Ulike tilgangsnivå og funksjonalitet styres ved behov.

braArkiv Web kan integreres med andre system, da løsningen har funksjonalitet for URL-søk og tilgjengeliggjør WebServicer, for eksempel i henhold til GeoIntegasjon.

Noen eksempler på funksjonalitet:

  • Minibildevisning av dokumenter
  • Forhåndsvisning av dokumenter
  • Eksport av dokumenter til epost, zip og til InfoLand

Innbyggerportalen

Enkelt grensesnitt for publikum for søk etter dokumenter i braArkiv. Via nettleser kan innbyggeren finne og gjenbruke dokumenter på eiendommen, både lagre, skrive ut og sende via epost.

Løsningen kan settes opp på en PC i servicesenteret, eller legges ut via kommunens hjemmeside.

braArkiv Noark5 søke- og innsynsløsning

Vi utvikler nå plattformen for å oppgradere våre braArkiv-kunder til Noark5 versjon. I den forbindelse bygger vi en søke- og innsynsløsning for informasjon i historiske data og tilhørende sak-, arkiv- og fagsystem.

eSkatt SeInfo: enklere og mer effektivt nemdsarbeid for eiendomsskatt

Nemndsarbeid i forbindelse med eiendomstaksering og eiendomsskatt gjøres enklere, mer effektivt og med bedre kvalitet med gode IT-verktøy, og vi i Geomatikk IKT har etter mange prosjekter utviklet en webløsning som forenkler arbeidet, spesielt for involverte i kommunen.

Vi har i år utviklet et alternativ for saksbehandling av eiendomstakster. Det kreves kun tilgang til nett og innlogging i en nettleser. Her ligger alle data, meldinger, kommentarer, bilder og kart tilgjengelig i ett og samme grensesnitt.

braFelt web

I denne løsningen forvaltes og bearbeides informasjon samlet inn ved hjelp av datafangst i felt-modulene: NVDB, Kultur og Miljø.

 

Ta kontakt. Vi deler gjerne våre erfaringer.


Tom Bjærum, teamleder
+47 907 83 922
Epost

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester