Innsynsløsninger gir økt selvbetjening

Deling og gjenbruk av informasjon øker graden av selvbetjening, og frigjør ressurser til økt effektivisering

Hvordan kan vi legge til rette for søk, gjenfinning og gjenbruk av informasjon, også med tanke på økt grad av selvbetjening?

I forbindelse med mål om effektivisering av det offentlige, er digitalisering et sentralt begrep. For mange kommuner betyr dette å frigjøre tid til mer sentrale arbeidsoppgaver, og en av virkemidlene er selvbetjening.

Publikum og innbyggere kan ved hjelp av innsynsløsninger få tilgang til informasjon som ligger i kommunen, og på den måten bli mer selvbetjent og bidra til at kommunen oppnår sine mål om digitalisering.

I Geomatikk IKT har vi utviklet innsynsløsninger for:

  • ansatte i pågående og ferdige digitaliseringsprosjekter
  • publikum og næringsliv
  • kommunens prosjektdeltakere i eiendomskatt
  • brukere av datafangst i felt

 

Innsynsløsning for ansatte

«braArkiv Web» er en innsynløsning hovedsaklig for saksbehandlere og andre som trenger tilgang til dokumenter i braArkiv. Tilgangsnivå og funksjonalitet styres ved behov.
braArkiv Web kan integreres med andre system, ved hjelp av URL-koblinger, web services og Geointegasjon. Brukeren får blant annet:

  • Minibilder/ "thumbs" og forhåndsvisning av dokumenter
  • Utskrift og eksport av dokumenter til e-post, zip og til InfoLand

Innsynsløsning for publikum og næringsliv

«doctorg» er en innsynsløsning for publikum og næringsliv med et enkelt grensesnitt for søk etter offentlige dokumenter. Via nettleser finnes og gjenbrukes dokumenter på eiendommen, både for lagring, utskrift og sending via e-post.

Løsningen kan settes opp på en PC i servicesenteret, eller legges ut via kommunens hjemmeside.

Nemdsarbeid for eiendomsskatt

Nemndsarbeid i forbindelse med eiendomstaksering og eiendomsskatt gjøres enklere, mer effektivt og med bedre kvalitet med gode IT-verktøy, og vi har utviklet web-løsningen «eSkatt Torg» som forenkler arbeidet, spesielt for involverte i kommunen.

Det kreves kun tilgang til nett og innlogging i en nettleser. Her ligger KOMTEK-informasjon, saker fra kommunens sakssystem, kommentarer, bilder og kart tilgjengelig i ett og samme grensesnitt.

Innsynsløsning for datafangst i felt

I «braFelt Web» forvaltes og bearbeides informasjon innsamlet ved hjelp av datafangst i felt-modulene: NVDB, Kultur og Miljø.

Ta kontakt. Vi deler gjerne våre erfaringer.


Tom Bjærum
Avdelingsleder Marked
+47 907 83 922
E-post

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester