Noark 5

Noark 5 arkivkjerne og Noark 5 tjenestegrensesnitt

(kilde Arkivverket)

Til forskjell fra tidligere versjoner spesifiserer ikke standarden et fullstendig system. Dette stiller større krav til den som skal bestille et system; samtidig gir det større frihet enn i Noark 4.

Bruk av Noark 5

Noark 5 skal kunne brukes for alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type organ.

Gjennom en systematisk og kontrollert arkivdanning vil de arkiverte dokumentene beviselig være ekte, troverdige, gjenfinnbare og lesbare. Ved at dokumentene er tilknyttet metadata og oppbevares i en uforanderlig form, er man sikret at det dokumentet man skal bruke, er identisk likt det dokumentet som opprinnelig ble sendt eller mottatt.

Standarden er laget ut fra et helhetsperspektiv med utgangspunkt i arkivets funksjon slik det framstår i en elektronisk omgivelse. Hovedfokus har vært å etablere et kravsett som kan sikre at de løsningene som utvikles, fører til en forsvarlig håndtering av elektronisk arkiv.

Kravene i Noark 5 er spesifisert i tre lag eller nivåer – krav til indre kjerne, krav til ytre kjerne og krav til komplett Noark 5.

Løsninger som baseres på Noark5-kjerne vil sørge for forsvarlig arkivering, uavhengig av hvilke regler som gjelder for denne arkiveringen. Løsninger basert på Noark5-kjerne burde derfor kunne tjene som ”electronic records management”-løsninger, også for privat sektor i Norge.

braArkiv N5 - Noark 5 godkjent

21. oktober 2015 kunne man lese følgende kunngjøring på Arkivverkets nettsider:
"Riksarkivet gir løsningen braArkiv godkjenning som en Noark5-kjerne for innskannede dokumenter fra ulike objektarkiv, eksempelvis kommunale arkiv for byggesaker, delingssaker, oppmålingssaker, VA saker og andre typer arkiv ordnet etter objektnøkkel. Godkjenningen dekker ikke løsninger for journalføring av saksdokumenter og løsninger for digitalisering hvor papiroriginalen kan kasseres etter digitalisering."
Hos oss fortsetter vi utviklingen av løsningen, og har i dag en Noark5-kjerne som brukes i Geomatikk AS for fagsystemet Geosak. Denne er i bruk i over 50 kommuner i dag.
braArkiv N5 er laget for samspill med andre fagsystem, og støtter alle relevante standarder for grensesnitt mellom disse.

Oppgradering av eksisterende braArkiv til Noark 5

Vi utvikler nå plattformen for å kunne ta våre eksisterende braArkiv-kunder over på Noark 5, med tilhørende søke- og innsynsløsning. Er dette interessant for din kommune hører vi gjerne fra deg.


Tom Bjærum
Avdelingsleder Marked
+47 907 83 922
E-post

Kontakt oss

Kontakt Tom, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester