Eiendomstaksering i kommunen

Når du trenger informasjon om hvordan du går frem for å taksere eiendommer i kommunen - da snakker du med oss

Lang erfaring med eiendomstaksering

Våre ansatte har mer enn 11 års erfaring i eiendomstaksering og matrikkelarbeid. Vi startet med taksering i 2009, og har etter det gjennomført store og små prosjekter med ulik kompleksitet.

Bredde

Vi bistår kommunene med å gjennomføre hele eller deler av prosessen med innføring av eiendomsskatt eller omtaksering: Ledelse og kommunikasjon, juridiske vurderinger, besiktigelse og taksering, matrikkelføring, takstregistrering, nemndsarbeid, offentlig ettersyn og klagebehandling.

Fleksibilitet

Flere av våre ansatte har kompetanse i alle feltene, noe som gir oss full overlapp i alle takseringsprosesser.

Matrikkelføring

Vi har fem sertifiserte matrikkelførere som har opp mot 11 års erfaring med registreringer i Matrikkelen.
 
Vi deler gjerne våre erfaringer.


Rita Karlsen, teamleder
Eiendomstaksering
+47 976 73 421
Epost

Kontakt oss

Kontakt Rita, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester