Analyser og teknisk tilrettelegging

Matrikkel, inntektspotensiale og kvalitetssikring

Analyser

Matrikkelanalyser

Matrikkelanalyser utføres gjerne i forkant av takseringsprosjekter for å kartlegge kvaliteten på Matrikkelen; med fokus på bygningsdelen. Resultatet kan brukes for å vurdere arbeidsomfang på besiktigelse og matrikkelføring og avdekker på hvilke områder kommunen bør vurdere å kvalitetsheve Matrikkelen.

Inntektspotensial

Matrikkelanalysene kan brukes for å beregne hvor mye innføring av eiendomsskatt eller omtaksering kan gi i inntekt for kommunen, og som grunnlag til å beslutte eventuell bruk av formuesgrunnlag som metode for taksering av boligeiendommer.

Kvalitetssikring

Geomatikk IKT er opptatt av at kvalitetssikring er en kontinuerlig prosess. Vi utfører ulike analyser i Matrikkelen, eiendomskartet og kommunens fagsystem for eiendomsskatt, som benyttes av sakkyndig nemnd i deres arbeid med å kvalitetssikre takstene og sikre likebehandling.

Tverrfaglig nytte av god Matrikkel

Matrikkelen brukes i byggesak og planprosesser. Den kan også benyttes i renovasjon, feiing, og flere andre felter i kommunen – da gjerne sammen med bilder som lagres i det tekniske forvaltningssystemet i kommunen. (KomTek, ProAktiv e.l)

Teknisk tilrettelegging

IT infrastruktur

Vi anbefaler at det tilrettelegges for arbeid via VPN-løsninger. Dette gagner kommunen både tidsmessig og ikke minst økonomisk. Vi har god erfaring med at også sakkyndig nemnd får tilgang til fagsystem via en slik løsning, for lettere å kunne sette seg grundig inn i takstgrunnlagene.

Konfigurering

Vi kan bistå med konfigurering og klargjøring av kommunens fagsystem for forvaltning av eiendomsskatt. Vi har inngående kjennskap til hele databasestrukturen i KomTek, det mest benyttede forvaltningsprogrammet for kommuner med eiendomsskatt.

Utrustning

Vi utarbeider arbeidslister basert på områdeinndeling i kommunen, og utstyrer besiktigerne med nødvendig utstyr, som nettbrett, kart, måleutstyr, identifikasjonskort og refleksvest.

 

Kontakt Rita Karlsen her