Besiktigelse og taksering

Sjekk av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av eiendommen

Besiktigelse og taksering

Felles for besiktigelse og taksering av alle typer eiendommer er sjekk av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt eiendom. Vi anbefaler at det tas bilder av alle eiendommer for å dokumentere både fakta og vurderinger.

Bolig- og fritidseiendommer

Besiktigelse av bolig- og fritidseiendommer er en utvendig besiktigelse av eiendommen med dens bygninger. Alle bygninger på eiendommene som skal besiktiges, kontrolleres i forhold til bygningstype og måles dersom bruksareal mangler eller dersom en ser at oppgitt bruksareal registrert i Matrikkelen åpenbart er feil.

Det største antallet eiendommer i en kommune tilhører denne kategorien, herunder også boliger på gårdsbruk.

Næringseiendommer

Butikker, kontorer, hoteller og andre tjenesteytende næringer tilhører denne kategorien eiendommer. Disse takseres i all hovedsak etter samme prinsipper som bolig- og fritidseiendommer, noe som sikrer likebehandling i kommunen.

Elektronisk kommunikasjon og kraftoverføring

Vi besitter kompetanse i taksering av elektronisk kommunikasjon og kraftoverføring internt i firmaet.

Verk og bruk

Vi har erfarne takstfolk, tilpassede takstmatriser og takstrapporter for taksering av større og mindre produksjonsbedrifter, akvakultur og massetak.

 

Se våre referanser her.

Kontakt Rita Karlsen her