Kurs og seminar

Økt kompetanse ved forvaltning av eiendomskatt

Kurs og seminar

Vi har tilpassede kurs for alle roller i kommunens forvaltning av eiendomsskatt. Kursene gis enten som selvstendige kurs tilpasset hver enkelt kommune, eller i forbindelse med prosjektgjennomføring. Ingen kommuner er like, noe vi tar høyde for i våre kurs.

Nemnder

Nemndsmedlemmer får opplæring i relevante lovverk, rolleforståelse og takseringsmetode, og bistand til utarbeiding av rammer og retningslinjer for takseringen.

Administrasjon / Eiendomsskattekontoret

Administrasjonen læres opp i forvaltning av eiendomsskatten, og i effektiv bruk av kommunens forvaltningssystem for eiendomsskatt.

Politisk ledelse (kommunestyre / formannskap)

Folkevalgte politikere får kursing i relevante lovverk, rolleforståelse  og takseringsmetode, og hvilke konsekvenser de ulike valgene den politiske ledelsen gjør får for eiendomsskatten.

Servicekontoret / Informasjonstorget

Ansatte på kommunens servicekontor får nødvendig opplæring i eiendomsskattetemaer slik at de kan gjennomføre kommunikasjon med innbyggere og offentlig ettersyn.

Besiktigere

Kommunens egne besiktigere får gjennom et tredagers kurs opplæring i relevante lovverk, takseringsmetode, rammer og retningslinjer, arealmåling, skjønnsmessige vurderinger og teknisk utstyr. Besiktigerne må deretter jevnlig følges opp og kalibreres av produksjonslederne i prosjektet.

 

Kontakt Rita Karlsen her