Når du ønsker å digitalisere dokumentarkivet

For deg som tenker å digitalisere dokumentarkivet er det nyttig å ha kjennskap til volum og tilstand, både for å redusere økonomisk risiko i et skanningsprosjekt samt øke gevinsten i gjenbruk av informasjonen i arkivet.

Arkivanalyse

For deg som vurderer å digitalisere dokument- og papirarkivet, kan det være en fordel å følge en erfaringsbasert prosess som sikrer måloppnåelse.

Med bakgrunn i mange tilsvarende analyser, kan vi hjelpe til med å identifisere oppgaver som bør gjennomføre for å målene for et digitalt arkiv der du er.

For en kommune kommer vi også inn på strukturen i sak/arkivsystemet, for å se all relevant informasjon under ett.

Arkivanalysen leveres og presenteres i et rapportformat, og kan brukes som underlag for beslutning både ved anbud, og planlegging av selve digitaliseringen.

Ta kontakt for et uformelt møte hvor vi deler vår erfaring.


Runar Walderhaug, løsningsrådgiver
+47 906 41 188
Epost

Kontakt oss

Kontakt Runar, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester