Vi utvikler våre løsninger og tjenester selv

Gjennom god dialog med våre kunder utvikler vi nye løsninger, og legger ny funksjonalitet til de eksisterende.

Hos oss utvikles også programvare for Geomatikk gruppen.

Utvikling av programvare

Vi benytter moderne og markedsledende teknologier, og har valgt Java og .Net som våre primære utviklingsplattformer. Her har vi god kompetanse på alle viktige rammeverk, og legger stor vekt på å være oppdatert på den teknologiske utviklingen.

Vi er opptatt av smidig metodikk og benytter både Scrum og Kanban, - alt ettersom hva som passer best i det enkelte prosjektet. Vi har som mål å være god på prosess, og vurderer kontinuerlig om det er bedre måter å gjøre ting på. Like viktig som gode prosesser er å benytte effektive verktøy og velfungerende teknikker.

Alle våre systemutviklere er enten høyskole- eller sivilingeniører.


Tore Johnsen
Avdelingsleder Produkt
+47 932 53 366
E-post

Kontakt oss

Kontakt Tore, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester