Taksering for eiendomsskatt i kommunen

Når du trenger informasjon om hvordan du går frem for å taksere for eiendomsskatt i kommunen - da snakker du med oss

Taksering for eiendomsskatt

Lang erfaring med taksering for eiendomsskatt

Våre ansatte har mer enn 11 års erfaring i eiendomstaksering og matrikkelarbeid. Vi startet med taksering i 2009, og har etter det gjennomført store og små prosjekter med ulik kompleksitet.

Besiktigelse og taksering

Vi har besiktigere med god kompetanse og erfaring fra mange takseringsprosjekter, og som har kompetanse til å taksere alle typer eiendommer i en kommune, herunder:

  • Bolig- og fritidseiendommer
  • Næringseiendommer
  • Elektronisk kommunikasjon og kraftoverføring
  • Verk og bruk, herunder større og mindre produksjonsbedrifter, akvakultur og massetak.

Vi kan også lære opp kommunens egne besiktigere. Felles for besiktigelse og taksering av alle typer eiendommer er sjekk av faktaopplysninger og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt eiendom. Vi anbefaler at det tas bilder av alle eiendommer for å dokumentere både fakta og vurderinger.

Matrikkelføring

Vi har sertifiserte matrikkelførere som har opp mot 11 års erfaring med registreringer i Matrikkelen.

Innsyn

Med vår egen webinnsynsløsning, «eSkatt Torg», kan nemndsmedlemmer finne informasjon om hver enkelt avtale, med takst, bilder, vurderingsfaktorer og kommentarer samlet i ett skjermbilde.

Bredde

Vi bistår kommunene med å gjennomføre hele eller deler av prosessen med innføring av eiendomsskatt eller omtaksering: Ledelse og kommunikasjon, juridiske vurderinger, besiktigelse og taksering, matrikkelføring, takstregistrering, nemndsarbeid, offentlig ettersyn og klagebehandling. 

Fleksibilitet

Flere av våre ansatte har kompetanse i alle feltene, noe som gir oss full overlapp i alle takseringsprosesser.

Vi deler gjerne våre erfaringer.


Rita Karlsen
Avdelingsleder
Eiendomstaksering
+47 976 73 421
E-post

Kontakt oss

Kontakt Rita, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester