Mesta imøtekommer krav fra Statens Vegvesen

Mesta braFelt NVDB

“[…] dette har gjort oss mer effektive på leveranser til SVV”

Statens Vegvesen har behov for oppdatert informasjon om fagobjekter i Nasjonal Vegdatabank, NVDB. Gjennom Geovekstavtalen har Statens Vegvesen også forpliktet seg til å levere vedlikeholdsdata til kontinuerlig ajourhold av FKB der tiltak på og langs vei forårsaker endringer i FKB-datasettene.

Om prosjektet

Mesta og Geomatikk IKT har i samarbeid gjennomført et pilotprosjekt med SVV som tar for seg problemstillingen med å forenkle levering av informasjon til SVV, og redusere tiden mellom registrering i felt, frem til godkjent levering av informasjon til NVDB og FKB. Resultatene fra pilotprosjektet bekrefter at braFelt leverer ferdig tilpassede data som innfrir kravene til innhold, kvalitet og format til NVDB og FKB.

 

Kunden skriver:

For å møte kravet i driftskontraktene fra SVV, om nøyaktig innmåling og registrering av vegobjekter til NVDB og FKB, har Mesta anskaffet CPOS-måleutstyr. Dette har gjort oss mer effektive på innmåling, men fortsatt bruker vi for mye tid på etterarbeid før informasjonen om objektene er riktig tilrettelagt for NVDB og FKB. Etterbeidet er av en slik art at vi må benytte egen geomatiker, eller sette bort arbeidet til et oppmålingsfirma.

Mesta har ved hjelp av braFelt NVDB redusert leveringstiden av informasjon til Statens Vegvesen vesentlig. Når registrering i felt er foretatt, er informasjon om objektene klar for levering til NVDB og FKB!

 

Kontakt Mesta AS:
Håvard Engen
Telefon : 958 28 814
epost: havard.engen@mesta.no

 

Les mer om vår løsning for datafangst til NVDB.