Gå til innholdet
geomatikkikt
Dokumenthåndtering, datafangst i felt og konsulenttjenester!

braFelt NVDB - datafangst i felt

Brukerne kan måle inn nye objekter med CPOS nøyaktighet og registrere egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB.

Alt arbeid foregår i felt og det er ikke behov for etterarbeid for å kunne levere SOSI NVDB og SOSI FKB. Bilder av veiobjektene knyttes til objektet, og sammen med registrerte data er disse tilgjengelig i braFelt Web.

Fra braFelt Web kan en bruker følge framdrift på registreringer, og generere SOSI-filene.

  • Arbeidet gjøres ferdig i felt - ikke noe etterarbeid
  • Nøyaktig og effektiv innmåling av vegobjekter (CPOS)
  • Støtter NVDB objektliste
  • Det leveres SOSI til NVDB og FKB
  • Bilder linkes til vegobjektene

braFelt NVDB kan benytte enheter fra Trimble, Leica eller Topcon med Windows Mobile 6.5 operativsystem.

braFelt NVDB støtter smarttelefoner og nettbrett med Android operativsystem. For å oppnå nøyaktig innmåling (CPOS) kan en ekstern GPS-mottaker koples til. Dette gir en meget brukervennlig løsning.

GPS-antenne
brafelt_NVDB
Mesta benytter braFelt NVDB!Vil du vite mer om løsningen
eller avtale presentasjon på nett?

Kontakt: Lars Mjølhus mob: 95766127