Vår visjon er effektiv hverdag

Geomatikk IKT er en av Norges ledende aktører innen arkiv og digitalisering, vegforvaltning og taksering for eiendomsskatt

Arkiv og digitalisering

Arkiv og digitalisering

Vi leverer et bredt spekter av løsninger og tjenester innen skanning og digitalisering av dokumentarkiv. Slik at du får alt på ett sted, på en enhetlig strukturert måte. Ett sted å søke, ett sted å integrere.

Vegforvaltning

Vegforvaltning

Våre løsninger og tjenester for registrering av objekter i felt er i bruk hos entreprenører, samt tekniske enheter i kommunen og andre vegeiere.

Taksering for eiendomsskatt

Taksering for eiendomsskatt

Vi leverer tjenester innen besiktigelse og taksering av bolig-, fritids- og næringseiendommer som grunnlag for eiendomsskatt. Vi bistår kommunene med å gjennomføre hele eller deler av prosessen med innføring av eiendomsskatt, omtaksering eller årlig forvaltning.

Våre løsninger og tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger og tjenester knyttet til informasjonshåndtering, både for offentlig og privat virksomhet.

Følg oss!

Hvordan vil du motta nyheter fra oss?
Følg oss i sosiale medier, og meld deg på våre nyhetsbrev og webinarer!

 

Geomatikk IKT bidrar til økt digitalisering og effektivisering

Geomatikk IKT er et selskap i den nordiske Geomatikk-gruppen som har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og nå også England.

Vi ble et selvstendig selskap i 2009, og har siden den gang hatt en organisk vekst med god økonomi.

Våre løsninger og tjenester spenner over et bredt spekter innen arkiv og digitalisering, vegforvaltning, kulturminner og taksering for eiendomsskatt.

Kundene våre er innen privat og offentlig sektor i Norge. Som en del av Geomatikk-gruppen utvikler vi også programvare for ledningsdokumentasjon, gravemelding og kabelpåvisning for våre søsterselskap.

Geomatikk IKT består i dag av over 80 medarbeidere organisert innen ulike fagområder.

Les mer

karta

32 utviklere med Bachelor og Master innen flere fagfelt

Over 200 norske kommuner bruker våre løsninger

45 000 000 sider er digitalisert siden 1998