Finne // Alt i ett søk

Når vi sier Finne mener vi å peke på forskjellige verktøy hvor dokumentene kan bli funnet. Når vi har samlet og ryddet, finner du alt på ett sted i vårt digitale arkiv braArkiv - alt i ett søk

braArkiv Web - for innsyn i det digitale arkivet

Når arkivet er samlet og ryddet muliggjøres gjenfinning av alt på ett sted, alt i ett søk – uavhengig av opprinnelig kilde og system. Enten det opprinnelig lå i et historisk papirarkiv, digitalt sakssystem, på filserveren eller i en gammel e-post får du rask tilgang til dokumentet via web-applikasjonen braArkiv Web.

braArkiv Web er en innsynsløsning hovedsaklig for saksbehandlere og andre som trenger tilgang til dokumenter i braArkiv. Tilgangsnivå og funksjonalitet styres ved behov.

Brukeren får blant annet:

  • Minibilder/ "thumbs" og forhåndsvisning av dokumenter
  • Utskrift og eksport av dokumenter til e-post, zip og til InfoLand

Integrasjoner i braArkiv

braArkiv kan integreres med andre sak-/arkivsystemer og fagsystemer, ved hjelp av URL-koblinger, web services og Geointegasjon. Løsningen støtter SØK og HENT DOKUMENT via GeoIntegrasjon tilgjengeliggjort fra eksterne system, som for eksempel sak/arkiv-systemene Acos Websak, Public360, Ephorte/Elements eller ESA.

braArkiv kan også integreres med eByggesak for tilgang til arkivinformasjon ved behandling av digitale byggesøknader.

Alt i ett søk

For at man skal kunne finne det man leter etter er det viktig at det finnes gode søkemuligheter. Vårt digitale arkiv har flere forskjellige måter å søke og gjennfinne informasjon på, som for eksempel søk ved hjelp av GID, adresse-, metadata- og fritekstsøk.

Tilgangskontroll

I noen sammenhenger kan det være nyttig å ha kontroll på hvem som kan se hva. Tilgangsstyring er defor mulig på flere nivåer, i tillegg til at det finnes støtte for gradering av arkivdeler og dokumenter. Dette gjelder både ved bruk av lokale brukere eller bruk av organisasjonens egen AD.

Integrasjoner

Vi har lang erfaring med integrasjoner mot fag- og sak/arkiv-system, og vårt digitale arkiv er tilrettelagt i henhold til Geointegrasjonsstandard. Våre integrasjoner baseres på standardiserte grensesnitt, noe som legger til rette for å frigjøre applikasjoner og områder for informasjon.


Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
Tlf: 918 58 480
E-post

Kontakt oss

Kontakt Geir, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Importere digitale data til braArkiv

Import av digitale data til braArkiv gir en komplett base for tekniske data

10. mars 2020

Tradisjonelt har data i braArkiv bestått av skannet materiale fra kommunenes papirarkiver,…

Les mer
braArkiv og kommunesammenslåing

braArkiv og kommunesammenslåing

27. september 2019

En kommunesammenslåing berører mange interne systemer, men også eksterne systemer, som f.eks.…

Les mer
braArkiv brukerforum på Facebook

Er DU bruker av braArkiv?

14. mai 2019

Vi har nå lansert et brukerforum på Facebook for brukere av vår…

Les mer

SAMLE // ALT PÅ ETT STED

SAMLE // ALT PÅ ETT STED

Når vi digitaliserer et arkiv starter vi alltid med å samle alle dokumenter. Disse kan være fysiske papirer som brev, tegninger, bilder og søknader. Eller det kan være digitale dokumenter som e-post, filer på server, i skyen eller på egen PC, eller dokumenter i ulike fagsystemer.

RYDDE // FOR ORDEN I SYSTEMET

RYDDE // FOR ORDEN I SYSTEMET

Etter å ha samlet alle dokumentene, starter ryddeprosessen. Ved hjelp av maskinlæringsteknologi har vi automatisert arbeidet med å kategorisere og strukturere dokumenter, samt identifisere sensitiv informasjon. Denne sorteringen gir en verdiøkning av arkivet og frigjør ressurser til andre ting enn å lete etter dokumenter.

FINNE // ALT I ETT SØK

FINNE // ALT I ETT SØK

Når vi har samlet og ryddet, finner du alt på ett sted i vårt digitale arkiv braArkiv - alt i ett søk. Enten det opprinnelig lå i et historisk papirarkiv, digitalt sakssystem, på filserveren eller i en gammel e-post får du rask tilgang til dokumentet.

DELE // ENKELT MED PUBLIKUM

DELE // ENKELT MED PUBLIKUM

Gjennom vår selvbetjeningsløsning får de som trenger det tilgang til arkivet. Det kan være næringsliv eller innbyggere, alt etter hvem du ønsker å dele med.