Kartlegging av arbeidsprosesser

Bruker dere arkivet på riktig måte i din kommune? Snakker systemene sammen? Vi har bred kompetanse innenfor arkiv, digitalisering og arbeidsprosessene rundt dette.

Kartlegge arbeidsprosesser i din kommune

Digital omstilling handler om å vurdere dagens arbeidsprosesser og organisering på nytt. Vi i Geomatikk IKT tilbyr å kartlegge dagens situasjon for kommunen. Vi har kompetanse innen flere fagfelt fra både offentlig forvaltning og på leverandør siden. Vi ser på hvordan saksbehandlere bruker de digitale arbeidsflatene, og hvordan kommunikasjonen internt i kommunen håndteres. Bruker saksbehandlere excelskjema for funksjonalitet som allerede finnes i fagsystemet? Hva er grunnen til at eksisterende løsninger ikke nyttes fullt ut? Ved å kartlegge arbeidsprosesser tilrettelegger du for effektiv saksbehandling, ryddigere forhold mellom avdelinger og bedre kommunikasjonsflyt.

En kartlegging av arbeidsprosesser vil som oftes kunne gjennomføres under nasjonal terskelverdi for offentlig anskaffelser.

Digital omstilling

Anbefalinger

Vi gjennomfører intervjuer med saksbehandlere fra alle relevante fagområder. Vi finner mulige forbedringspunkt, og kommer med forslag til hvordan kommunen kan jobbe smartere. Vi presenterer våre funn og anbefalinger med konkrete tiltak i en presentasjon for de involverte og i en rapport kommunen får.

Bestill kartlegging av arbeidsprosesser for å effektivisere og automatisere arbeidsprosessene i din organisasjon.

Portrettbilde av Ahmad Gashamy
Ahmad Gashamy
Rådgiver arkiv og digitalisering
Ahmad.Gashamy@geomatikk-ikt.no
+47 909 10 788

Kontakt oss

Kontakt Ahmad, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Artikler om kartlegging av arbeidsprosesser

Frustrert mann på PC med mange nye fagsystemer.

Hvor lang tid bruker du egentlig på å skrive et vedtak?

7. desember 2021

I forbindelse med sammenslåinger av virksomheter i en kommune, kommunesammenslåinger og andre…

Les mer