Analyse og kartlegging av arkivene

For deg som tenker å digitalisere dokumentarkivet er det nyttig å ha kjennskap til volum og tilstand, både i papirarkivet og de elektroniske kildene. Dette for å redusere økonomisk risiko, samt øke gevinsten ved gjenbruk av informasjonen i arkivet

Analyse og kartlegging

For deg som vurderer å samle dokument- og papirarkivet for digitalisering, kan det være en fordel å følge en erfaringsbasert prosess som sikrer måloppnåelse. Dette for å avdekke hva arkivlandskapet består av, og hvilke deler som med fordel kan digitaliseres og hvordan for å nå det store målet.

Hovedmålet med digitalisering er jo ofte at ett felles søk i arkivet skal kunne gi treff i ulike kilder samtidig, for eksempel både i historisk arkiv og i produksjonsarkiv i sakssystemet.

Vi i Geomatikk IKT har årelang erfaring med digitalisering av arkiv og har dermed opparbeidet oss solid kunnskap om viktige suksesskriterier i forbindelse med et digitaliseringsprosjekt.

Med bakgrunn i mange tilsvarende analyser, kan vi ved hjelp av en arkivanalyse bidra til å identifisere hvilke oppgaver som bør gjennomføres i hvilken rekkefølge for å nå målene for et heldigitalt arkiv.

I en arkivanalyse kartlegger vi både papirarkivene og de elektroniske arkivene.  Vi kommer gjerne inn på strukturen og metadatabruk i sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer, for å se all relevant informasjon under ett.

Arkivanalysen presenteres i et rapportformat, og brukes som underlag for beslutning både ved anbud og ved planlegging av selve digitaliseringen.

Ta kontakt for pristilbud på arkivanalyse eller et uformelt møte hvor vi deler vår erfaring.


Runar Walderhaug
Rådgiver arkiv og digitalisering
+47 906 41 188
E-post

Kontakt oss

Kontakt Runar, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Runar forklarer arkivanalyse!

5. mai 2020

I videoen under forklarer vår rådgiver Runar Walderhaug hvordan vi ved hjelp…

Les mer
Arkivanalyse i Ski og Oppegård kommuner

Arkivanalyse i Ski og Oppegård!

8. mai 2019

Kommunene Ski og Oppegård skal slå seg sammen og blir i 2020…

Les mer

6 tips for å nå målene med digitalisering av kommunens papirarkiv

29. januar 2018

Skal din kommune i gang med digitalisering av papirarkiv som angår teknisk…

Les mer

Øvre Eiker kartlegger arkivene

4. desember 2017

Foto: Svein Roger Reberg.   Øvre Eiker kommune har valgt å gjennomføre…

Les mer

Fet kommune har digitalisert arkivene

23. oktober 2017

Når Fet kommune skulle digitalisere arkivene sine valgte de oss i Geomatikk…

Les mer
Moss kommune

Arkivanalyse i Moss

18. oktober 2017

Foto: Kurth Brekke https://no.wikipedia.org/wiki/Moss#/media/Fil:Moss,_Norway_-_panoramio_(3).jpg Moss kommune har besluttet at de vil digitalisere…

Les mer