Analyse og kartlegging av arkivene

For deg som tenker å digitalisere dokumentarkivet er det nyttig å ha kjennskap til volum og tilstand, både i papirarkivet og de elektroniske kildene. Dette for å redusere økonomisk risiko, samt øke gevinsten ved gjenbruk av informasjonen i arkivet

Analyse og kartlegging

For deg som vurderer å samle dokument- og papirarkivet for digitalisering, kan det være en fordel å følge en erfaringsbasert prosess som sikrer måloppnåelse. Dette for å avdekke hva arkivlandskapet består av, og hvilke deler som med fordel kan digitaliseres og hvordan for å nå det store målet.

Hovedmålet med digitalisering er jo ofte at ett felles søk i arkivet skal kunne gi treff i ulike kilder samtidig, for eksempel både i historisk arkiv og i produksjonsarkiv i sakssystemet.

Vi i Geomatikk IKT har årelang erfaring med digitalisering av arkiv og har dermed opparbeidet oss solid kunnskap om viktige suksesskriterier i forbindelse med et digitaliseringsprosjekt.

Med bakgrunn i mange tilsvarende analyser, kan vi ved hjelp av en arkivanalyse bidra til å identifisere hvilke oppgaver som bør gjennomføres i hvilken rekkefølge for å nå målene for et heldigitalt arkiv.

I en arkivanalyse kartlegger vi både papirarkivene og de elektroniske arkivene. Vi kommer gjerne inn på strukturen og metadatabruk i sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer, for å se all relevant informasjon under ett.

Arkivanalysen presenteres i et rapportformat, og brukes som underlag for beslutning både ved anbud og ved planlegging av selve digitaliseringen.

Ta kontakt for pristilbud på arkivanalyse eller et uformelt møte hvor vi deler vår erfaring.


Runar Walderhaug
Rådgiver arkiv og digitalisering
+47 906 41 188
E-post

Kontakt oss

Kontakt Runar, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Stockphoto av dokumenter og filer

Analyse og kartlegging av arkivlandskapet

1. oktober 2020

Stadig flere arkiveiere opplever i dag utfordringer knyttet til fragmenterte arkivkilder. Å…

Les mer
Mann med dokumenter i arkiv

Dønna kommune utfører arkivanalyse

1. september 2020

Dønna kommune har besluttet å gjennomføre en arkivanalyse for å få oversikt…

Les mer
Dame holder i papirarkivet

Arkivanalyse i Sør-Odal kommune!

11. juni 2020

Sør-Odal kommune hadde et behov for å få oversikt over arkivene som…

Les mer
Arkivanalyse med Runar Walderhaug

Runar forklarer arkivanalyse!

5. mai 2020

I videoen under forklarer vår rådgiver Runar Walderhaug hvordan vi ved hjelp…

Les mer
Arkivanalyse i Ski og Oppegård kommuner

Arkivanalyse i Ski og Oppegård!

8. mai 2019

Kommunene Ski og Oppegård skal slå seg sammen og blir i 2020…

Les mer

Øvre Eiker kartlegger arkivene

4. desember 2017

Foto: Svein Roger Reberg.   Øvre Eiker kommune har valgt å gjennomføre…

Les mer