Ett elektronisk dokumentarkiv

braArkiv - der alt arkivmateriale samles til ett sted

Arkivkjerne

Vi samler både de skannede papirarkivene og de importerte digitale filene til en arkivkjerne, slik at alt materiale finnes på ett sted.

braArkiv - et digitalt arkiv som kan tilpasses de fleste behov i privat og offentlig sektor

I kommunal sektor benyttes braArkiv som digitalt arkiv for eiendom, målebrev, vann og avløp, plan, bygge- og seksjoneringssaker. Innen privat sektor har vi levert til flere kunder innen bank / finans. Ved bruk av standardisert link/URL og WebServices, gis det tilgang til dokumentene fra andre fagsystem, samt sak/arkiv. Arkivet har flere forskjellige måter å søke og gjenfinne informasjon på, blant annet metadata og fritekstsøk. Det er støtte for tilgangskontroll og gradering av arkivdeler og dokumenter.

 

braArkiv er tilrettelagt i henhold til Geointegrasjonsstandarden. Vi har et godt samarbeid med tredjepartsleverandører, som eksempelvis Norkart og Powel, og vi bistår gjerne ved oppsett av integrasjoner. braArkiv kan også integreres med eByggesak fra alle tre sakssystemleverandørene.

Les mer om gjenfinning av arkivmateriale i braArkiv Web.

 

braArkiv N5 - Noark 5 godkjent

21. oktober 2015 kunne man lese følgende kunngjøring på Arkivverkets nettsider:
Riksarkivet gir løsningen braArkiv godkjenning som en Noark5-kjerne for innskannede dokumenter fra ulike objektarkiv, eksempelvis kommunale arkiv for byggesaker, delingssaker, oppmålingssaker, VA saker og andre typer arkiv ordnet etter objektnøkkel. Godkjenningen dekker ikke løsninger for journalføring av saksdokumenter og løsninger for digitalisering hvor papiroriginalen kan kasseres etter digitalisering.

 

GDPR-støtte i braArkiv

Som leverandør av braArkiv har Geomatikk IKT rolle som databehandler når vi drifter arkivet for våre kunder. Størsteparten av alle braArkiv vi har levert gjennom mange år driftes i vårt datasenter i Trondheim. Databehandleravtaler opprettes med den enkelte kunde som en del av oppstart av driftstjenesten. Når kunden godkjenner et digitaliseringsprosjekt gir vi administrasjonsrettigheter til eieren av dataene i arkivet, som dermed overtar all brukerhåndtering, samt mulighet til å skjerme dokumenter mot innsyn. Det lagres ikke personsensitiv informasjon om brukere i braArkiv. Dersom kunden legger til rette for gjenbruk av brukere og rettigheter i lokalt Active Directory ligger informasjonen om brukeren der. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forhold til braArkiv og GDPR.

Landskapsbilde - solnedgang i Orkland

Orkland kommune samler historiske arkiver i braArkiv

24. juni 2021

Orkland kommune fikk etablert braArkiv i forbindelse med kommunereformen i 2020. Gamle…

Les mer
Grafisk bilde - blå bakgrunn med PC-skjerm - braArkiv

Tønsberg kommune har brukt braArkiv for eiendomsarkiver i snart 20 år

3. juni 2021

Tønsberg kommune tok i bruk braArkiv for digitaliserte eiendomsarkiver for snart 20 år siden.…

Les mer
Blått banner braArkiv + eByggesak

eByggesak: Integrasjon til braArkiv

16. mars 2021

Flere og flere kommuner tar nå i bruk eByggesak for behandling av…

Les mer
Fornøyd mann med laptop

Klepp kommune oppgraderer sitt braArkiv

3. februar 2021

Klepp kommune har vært kunde av oss siden vi startet prosessen med…

Les mer
Tannhjul

Integrasjoner i braArkiv 

13. oktober 2020

Når man har etablert et digitalt arkiv som braArkiv, gjerne med både skannede papirarkiver og importerte…

Les mer
Sky for datalagring kuttet fra papir på svart bakgrunn og kabel-USB, nærbilde, sky

Overføring fra produksjonsbaser til braArkiv

14. mai 2020

Vi i Geomatikk IKT ønsker å sikre en verdiøkning av de tekniske…

Les mer


Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
Tlf: 918 58 480
E-post

Kontakt oss

Kontakt Geir, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester