Ett elektronisk dokumentarkiv

braArkiv - der alt arkivmateriale samles til ett sted

Arkivkjerne

Vi samler både de skannede papirarkivene og de importerte digitale filene til en arkivkjerne, slik at alt materiale finnes på ett sted.

braArkiv - et digitalt arkiv som kan tilpasses de fleste behov i privat og offentlig sektor

I kommunal sektor benyttes braArkiv som digitalt arkiv for eiendom, målebrev, vann og avløp, plan, bygge- og seksjoneringssaker. Innen privat sektor har vi levert til flere kunder innen bank / finans. Ved bruk av standardisert link/URL og WebServices, gis det tilgang til dokumentene fra andre fagsystem, samt sak/arkiv. Arkivet har flere forskjellige måter å søke og gjenfinne informasjon på, blant annet metadata og fritekstsøk. Det er støtte for tilgangskontroll og gradering av arkivdeler og dokumenter.

 

braArkiv er tilrettelagt i henhold til Geointegrasjonsstandarden. Vi har et godt samarbeid med tredjepartsleverandører, som eksempelvis Norkart og Powel, og vi bistår gjerne ved oppsett av integrasjoner. braArkiv kan også integreres med eByggesak fra alle tre sakssystemleverandørene.

Les mer om gjenfinning av arkivmateriale i braArkiv Web.

 

braArkiv N5 - Noark 5 godkjent

21. oktober 2015 kunne man lese følgende kunngjøring på Arkivverkets nettsider:
Riksarkivet gir løsningen braArkiv godkjenning som en Noark5-kjerne for innskannede dokumenter fra ulike objektarkiv, eksempelvis kommunale arkiv for byggesaker, delingssaker, oppmålingssaker, VA saker og andre typer arkiv ordnet etter objektnøkkel. Godkjenningen dekker ikke løsninger for journalføring av saksdokumenter og løsninger for digitalisering hvor papiroriginalen kan kasseres etter digitalisering.

 

GDPR-støtte i braArkiv

Som leverandør av braArkiv har Geomatikk IKT rolle som databehandler når vi drifter arkivet for våre kunder. Størsteparten av alle braArkiv vi har levert gjennom mange år driftes i vårt datasenter i Trondheim. Databehandleravtaler opprettes med den enkelte kunde som en del av oppstart av driftstjenesten. Når kunden godkjenner et digitaliseringsprosjekt gir vi administrasjonsrettigheter til eieren av dataene i arkivet, som dermed overtar all brukerhåndtering, samt mulighet til å skjerme dokumenter mot innsyn. Det lagres ikke personsensitiv informasjon om brukere i braArkiv. Dersom kunden legger til rette for gjenbruk av brukere og rettigheter i lokalt Active Directory ligger informasjonen om brukeren der. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forhold til braArkiv og GDPR.

Importere digitale data til braArkiv

Import av digitale data til braArkiv gir en komplett base for tekniske data

10. mars 2020

Tradisjonelt har data i braArkiv bestått av skannet materiale fra kommunenes papirarkiver,…

Les mer
braArkiv og kommunesammenslåing

braArkiv og kommunesammenslåing

27. september 2019

En kommunesammenslåing berører mange interne systemer, men også eksterne systemer, som f.eks.…

Les mer

Data fanget i gamle systemer?

9. september 2019

Det finnes i dag utallige gamle fagsystemer, gamle arkivbaser på ulike NOARK-versjoner…

Les mer


Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
Tlf: 918 58 480
E-post

Kontakt oss

Kontakt Geir, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester