Import av digitale historiske arkiv til braArkiv

For å oppnå ett heldigitalt arkiv å søke i kan det være nyttig å samle alle digitale baser på samme sted. La oss importere data fra både historisk sakarkiv og historiske fagsystem. På veien inn kategoriserer vi dokumentene og legger på samme struktur og metadata som de skannede papirarkivene. Slik får man ett sted å søke!

Import av historiske baser til braArkiv

Vi i Geomatikk IKT har lang erfaring med å hente digitale historiske arkiv fra ulike baser og samle disse på ett sted, på en enhetlig strukturert måte!

Ofte holdes gamle arkivbaser i live fordi de inneholder data som institusjonen ikke kan miste. Dette kan være kostbart, og det sitter i dag et fåtall hos arkiveierne som innehar den nødvendige kompetansen som kreves for å komme inn i disse systemene og å finne igjen etterspurte dokumenter.

Importér historiske baser fra sakarkiv og fagsystemer inn til braArkiv

Vi i Geomatikk IKT kan være behjelpelige med å få kontroll på de historiske dataene, både fra sakarkiv og fagsystemer. Vi har lang erfaring med å hente data fra ulike baser og tilgjengeliggjøre disse i vårt digitale arkivsystem, braArkiv.

Etter import kategoriserer og rekategoriserer vi dokumentene ved hjelp av maskinlæring. På denne måten sikrer vi en enhetlig struktur og merking av materialet, uavhengig av opprinnelig kilde. Finnes det papirarkiver tilknyttet metadataene, kan disse skannes og tagges/kategoriseres på samme måte som de allerede digitale dokumentene. Vi legger dermed til rette for effektiv bevaring og enklere gjenfinning og tilgjengeliggjøring av datamaterialet for fremtiden – alt i ett søk!

Vi har erfaring med eksport/import av følgende baser:

 • Acos WebSak
 • DocuLive
 • 360
 • K2000/ESA
 • FOARK
 • Ephorte
 • Elements
 • ForumWinsak
 • JASS
 • ModuLink
 • WinMed
 • Symfoni (Lotus Notes)
 • Visma PPI
 • WinMed
 • Formula
 • ADINA
 • NLP
 • Oskar
 • Sofie
 • SATS (Skolesystem)
 • PPI
 • Kontraktsarkiv
 • Billedarkiv
 • Notearkiv
 • Med flere

Sitter du med gamle baser som er tungvinte å søke i?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet med enklere gjenfinning og tilgjengeliggjøring på tvers av ulike baser!

Koble på produksjonsbasen

Nå kan vi også koble på produksjonsbasen, slik at braArkiv oppdateres fortløpende med avsluttede saker fra sakssystemet i produksjon!

Landskapsbilde - solnedgang i Orkland

Orkland kommune samler historiske arkiver i braArkiv

24. juni 2021

Orkland kommune fikk etablert braArkiv i forbindelse med kommunereformen i 2020. Gamle…

Les mer
Kongsvinger kommune Logo

Ett heldigitalt eiendomsarkiv gir Kongsvinger kommune alt i ett søk!

7. august 2020

Vi har tidligere skrevet om Kongsvinger kommune som via en anbudskonkurranse i…

Les mer
Sky for datalagring kuttet fra papir på svart bakgrunn og kabel-USB, nærbilde, sky

Overføring fra produksjonsbaser til braArkiv

14. mai 2020

Vi i Geomatikk IKT ønsker å sikre en verdiøkning av de tekniske…

Les mer

Geir Harbak
Rådgiver arkiv og digitalisering
+47 918 58 480
E-post

Kontakt oss

Kontakt Geir, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester