Skanning av dokumentarkiv

Gjør papirarkivene digitale, for effektivisering av søk og gjenfinning, samt frigjøring av plass. Hvilke typer dokumenter ønsker du å skanne?

Skanning og digitalisering siden 1998

I over 20 år har mange millioner sider gått igjennom våre skannere.  På vårt digitaliseringssenter håndterer vi alle typer arkiv, uansett type og format. Dersom du har flere typer arkiv, sørger vi for at all informasjon samles og gjøres søkbart.

Vi skanner det du har

  • Skjøre papiroriginaler
  • Kart og tegninger i storformat
  • Bøker og protokoller
  • Permer
  • Lysbilder og negativer
  • Microfiche/microfilm
  • SEFRAK-skjema

 Vi bistår i hele digitaliseringssprosessen:

Analyse av dokumentarkivet i forkant av skanning

Henting, pakking og transport

Rydding og registrering av nøkkelinformasjon, herunder gradering for "Unntatt offentlighet"

Skanning

Grafisk kontroll

Kategorisering

Tilgjengeliggjøring i innsynsløsninger, samt oppsett av integrasjoner

Avlevering i henhold til Riksarkivets krav for avlevering

Med vår 24 timers garanti sørger vi for at dokumenter i arkivet er tilgjengelig også underveis i digitaliseringsprosessen. Etterspurte saksmapper returneres i elektronisk format senest innen 24 timer etter meldt behov.

Det ferdig skannede arkivet kan enten avleveres på et ønsket medium i ønskelig format, eller til vår digitale arkivløsning, braArkiv. braArkiv får du tilgang til via en standardisert link/URL, og innholdet her kan videre kan deles med publikum via vår publikumsløsning, doctorg. Uavhengig av hvordan arkivet avleveres gjøres innholdet søkbart med fritekstsøk ved hjelp av OCR og metadata. Vi bistår også med rådgivning for hvordan informasjonen i arkivene best bør fanges, lagres og gjenfinnes.

Digitalisere med egne ressurser

Noen av våre kunder har valgt å digitalisere papirarkivet selv ved hjelp av våre løsninger og tjenester. Dersom dere ønsker å utnytte egen kompetanse, ressurser og utstyr, bistår vi gjerne med å etablere en lokal digitaliseringsfabrikk.

 


Kontaktperson
Susanne Klettgjerde
Avdelingsleder Digitalisering
+47 900 46 855
E-post

Kontakt oss

Kontakt Susanne, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester