Skanning av dokumentarkiv

Gjør papirarkivene digitale, for effektivisering av søk og gjenfinning, samt frigjøring av plass. Hvilke typer dokumenter ønsker du å skanne?

Skanning og digitalisering siden 1998

I over 20 år har mange millioner sider gått igjennom våre skannere. På vårt digitaliseringssenter håndterer vi alle typer arkiv, uansett type og format. Dersom du har flere typer arkiv, sørger vi for at all informasjon samles og gjøres søkbart.

Vi skanner det du har

  • Skjøre papiroriginaler
  • Kart og tegninger i storformat
  • Bøker og protokoller
  • Permer
  • Lysbilder og negativer
  • Microfiche/microfilm
  • SEFRAK-skjema

 Vi bistår i hele digitaliseringssprosessen:

Analyse av dokumentarkivet i forkant av skanning

Henting, pakking og transport

Rydding og registrering av nøkkelinformasjon, herunder gradering for "Unntatt offentlighet"

Skanning

Grafisk kontroll

Kategorisering

Eventuell import av digitalt historisk materiale

Tilgjengeliggjøring i innsynsløsninger, samt oppsett av integrasjoner

Avlevering i henhold til Riksarkivets krav for avlevering

Med vår 24 timers garanti sørger vi for at dokumenter i arkivet er tilgjengelig også underveis i digitaliseringsprosessen. Etterspurte saksmapper returneres i elektronisk format senest innen 24 timer etter meldt behov.

Det ferdig skannede arkivet kan enten avleveres på et ønsket medium i ønskelig format, eller til vår digitale arkivløsning, braArkiv. braArkiv får du tilgang til via en standardisert link/URL, og innholdet her kan videre deles med publikum via vår publikumsløsning, doctorg. Uavhengig av hvordan arkivet avleveres gjøres innholdet søkbart med dokumentkategorier og via fritekstsøk ved hjelp av OCR og metadata. Vi bistår også med rådgivning for hvordan informasjonen i arkivene best bør fanges, lagres og gjenfinnes.

Digitalisere med egne ressurser

Noen av våre kunder har valgt å digitalisere papirarkivet selv ved hjelp av våre løsninger og tjenester. Dersom dere ønsker å utnytte egen kompetanse, ressurser og utstyr, bistår vi gjerne med å etablere en lokal digitaliseringsfabrikk.

 


Kontaktperson
Susanne Klettgjerde
Avdelingsleder Digitalisering
+47 900 46 855
E-post

Få et prisestimat

Fyll ut skjema for skanningsforespørsel under og motta et prisestimat fra oss.

messy file folders and documents,panoramic format, good copy spa

Hvorfor er rydding og registrering av arkivet viktig?

24. juni 2021

Som leverandør av digitalisering av papirarkiver mener vi at rydding og registrering…

Les mer
Stock photo - arkivhyller

Vi bistår NGI med skanning av leveransearkivet

27. april 2021

Etter sommeren skal om lag 18 500 rapporter og 17 000 tegninger som…

Les mer
Papirarkiv

Håndtering av papirarkivet etter mediekonvertering

8. april 2021

Ved skanning av papirarkivet tilbyr vi ulike alternativer etter mediekonvertering, avhengig av…

Les mer
Rom med kontorpult og arkivhyller

Året som gikk og dets betydning for skanningstjenesten

28. mars 2021

Nå som vi har levd et helt år i en annerledes verden,…

Les mer
Laptop data storage. Filing cabinet on a computer screen.

Et komplett digitalt eiendomsarkiv for Sør-Odal kommune

22. januar 2021

I januar i år signerte vi kontrakt med Sør-Odal kommune om digitalt…

Les mer
mann leter i arkiv med forstørrelsesglass

Aurskog-Høland digitaliserer eiendomsarkivet og gjør publikum selvbetjent

4. desember 2020

Den relativt nye kommunen Aurskog-Høland, kombinert av tidligere Aurskog-Høland & Rømskog kommune, gikk tidligere…

Les mer