Askøy kommune har analysert tilstand på veidekket

Reparere en ødelagt vei For å la folk reise trygt

I september 2019 inngikk vi en avtale med Askøy kommune om bruk av vår løsning for videodokumentasjon og tilstandsanalyse av veinettet, RoadAI. Kommunen ønsket å benytte RoadAI og dens innebygde kunstig intelligens for å analysere dekketilstanden på sitt kommunale veinett, og videre overføre dette til NVDB.

Prosessen ble satt i gang, og høsten 2019 ble brukt til kjøring av veinettet for dokumentasjon av dekketilstand. Med en mobiltelefon festet i frontruta på en bil kjørte Askøy kommune gjennom veinettet sitt selv med RoadAI. Vi i Geomatikk IKT har i etterkant sett over og behandlet dataene før kommunen overførte disse til NVDB. I hele prosessen har vi hatt tett dialog med Vaisala, selskapet som utvikler RoadAI, for å forbedre og optimalisere resultatet. Med dataene ferdig behandlet, står vi igjen med ett datasett med dekkeskader generelt, og ett datasett som kun tar for seg hull i veibanen. Utbedring av hull er gjerne arbeid som inngår i den daglige driften og vedlikeholdet, og det er derfor nyttig å avdekke hvor disse hullene finnes.

Samferdselssjef, Bjørn Egil Olsen, i Askøy kommune har svært positive erfaringer med løsningen:

Askøy kommune har opplevd RoadAI som et svært nyttig verktøy for å registrere tilstanden på det kommunale veinettet. Blant annet har data fra RoadAI med analysert dekketilstand blitt brukt i Askøy kommunes asfaltprogram, og har vært til stor nytte for utarbeidelse av dette programmet. Kvaliteten på dataene har også vist seg å være god. Det har blitt foretatt stikkprøver av registrerte tilstandsdata for å kontrollere tolkingen til RoadAI i forhold til hva som faktisk er på veien, og dette har vist seg å stemme svært godt overens.

Dermed har Askøy kommune bevist at man kan stole på løsningen, og de har trygt kunne benytte dataene uten å være i tvil om dataene er korrekte.

En annen ting som er verdt å nevne er at videoopptak fra RoadAI kan kombineres med 360-graders bilder av veien. Ved bruk av 360-graderskamera på biltaket kan bilder tas parallelt med videoopptak, og bildene vil kunne utgjøre et godt supplement til videoene. Bildene kan gjøres tilgjengelig i samme webgrensesnitt som videoene, og på denne måten kan man kontrollere video mot bilder der det er behov for det.

For å oppsummere Askøy kommune sitt syn på RoadAI, forteller Bjørn Egil at de har opplevd løsningen som et svært effektivt verktøy. Kommunen har spart mye tid og ressurser på å bruke løsningen, og har fått god dokumentasjon for videre bruk i planlegging og drift. Bjørn Egil forteller at han absolutt kan anbefale løsningen videre til andre veieiere som ønsker å gjøre registreringer av dekketilstanden på sine veier. Dette vil være tids- og kostnadssparende, samtidig som man får data av god kvalitet.

Vi har hatt et godt samarbeid og tett dialog med Askøy kommune gjennom hele prosessen, som har gjort at vi kan levere data av best mulig kvalitet. Vi har erfart stor positivitet fra kommunen, og opplever at de er svært fornøyde med RoadAI og resultatene som løsningen leverer.

Du kan lese mer om Askøy kommune sitt arbeid med dokumentasjon og vedlikehold av veikapital generelt i denne artikkelen, som ble skrevet ved oppstarten av prosjektet: https://geomatikk-ikt.no/askoy-kommune-analyserer-tilstand-pa-veidekke/

Vi takker Askøy kommune med Bjørn Egil i spissen for et godt og konstruktivt samarbeid så langt, og ser frem til videre samarbeid i fremtiden.

 

Les mer om RoadAI her og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan RoadAI kan gjøre dokumentasjon og analyse av veinett, dekke og veiobjekter mer effektivt.

 

Eirik Trondsen
Rådgiver datafangst i felt
+ 47 952 41 254
eirik.trondsen@geomatikk-ikt.no