braVeg Reg som alternativ til NVDB123

Registrreringsløsning på pc og nettbrett

I august 2021 vil Statens vegvesens registreringsverktøy NVDB123 fases ut, og dermed dukker det opp et behov for nye løsninger som kan ta over for NVDB123. Vi i Geomatikk IKT har utviklet registreringsløsningen braVeg Reg for innmåling og registrering av vegobjekter på kontor eller i felt. I utviklingen av braVeg Reg har vi også tatt hensyn til at NVDB123 fases ut, og at braVeg Reg skal kunne fungere som et alternativ til NVDB123. braVeg Reg inneholder både funksjonalitet som vi kjenner fra NVDB123 i dag, og annen tilhørende funksjonalitet for effektivisering av registreringsarbeid mot Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Effektiv løsning med mye funksjonalitet

braVeg Reg er under stadig utvikling og flere av funksjonene som fantes i NVDB123 vil komme til. De neste i løypa er å kunne endre samme egenskap på flere objekt, klippe ut deler av for eksempel et fortau og bytte av relasjoner mor/datter.

Noen av funksjonene som finnes i braVeg Reg i dag er:

 • Leser og skriver direkte til/fra NVDB
 • Bruker siste versjon av API Les og Skriv fra Statens vegvesen
 • Bruker alltid siste versjon av Datakatalogen
 • Har import av SOSI-filer
 • Bruk av maler for rask registrering av vegobjekter, samt kopiering av objekter
 • Har filterfunksjon som viser for eksempel tilstand/skade skiltpunkt med skadetype = skjevhet
 • Kan endre, korrigere, lukke og slette objekter fra NVDB
 • Kan vise for eksempel manglende fartsgrense, skiltplater uten skiltnummer etc.
 • Viser vegnett i metreringsretning og geometriretning
 • Enkelt å endre på strekningsobjekt som for eksempel fartsgrense
 • Skiltplater vises med bilder i kart
 • Egen visning av feil og advarsler som oppstår ved skriving til NVDB
 • Søk i kart på vegobjekttyper og vegsystemreferanser
 • Kan benyttes både på kontor og i felt

Brukerrettet utvikling

For de som tidligere har benyttet seg av NVDB123, på alle nivåer, vil braVeg Reg være et godt alternativ når NVDB123 ikke lenger kan brukes. Da løsningen er helt ny, vil vi også være åpne for å la brukere få mulighet til å påvirke den videre utviklingen av løsningen. Vi tar gladelig imot tilbakemeldinger som kan gjøre løsningen enda bedre for våre brukere.

Det vil være en stor fordel å være tidlig ute med å se på nye løsninger, slik at man er godt forberedt på overgangen fra NVDB123 den dagen systemet er lagt ned.

Merverdi ved å koble på andre løsninger

I tillegg til braVeg Reg som kan brukes til registrering ute i felt og på kontor, samt overføring til NVDB, tilbyr vi også andre tilhørende løsninger som sømløst kan implementeres om man skulle ha behov utover den tilbudte funksjonaliteten til braVeg Reg.

braVeg Felt for registrering av vegobjekter i felt med GPS

RoadAI for registrering av vegobjekter og dekketilstand med smarttelefon

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende demo! 

Eirik Trondsen Rådgiver Vegforvaltning
Eirik Trondsen
Rådgiver Vegforvaltning
+ 47 952 41 254
E-post