Brukerforum i braVeg

Brukerforum braFelt NVDB

I september hadde vi besøk av vår entreprenørkunde NCC Norge for et brukerforum i datafangstløsningen braVeg. Deltakerne representerte fire ulike driftskontrakter som alle benytter braVeg i forbindelse med drift og vedlikehold av veistrekninger; Orkdal, Ringerike, Rjukan og Arendal Øst.

Våre løsningsrådgivere Lars Mjølhus og Per Ola Roald sto for interaktive foredrag med praktiske sesjoner både ute og inne.

Deltakerne fikk først en demonstrasjon av kontorløsningen braVeg Admin med fokus på optimal bruk av løsningen og forberedelse til innmåling i felt. Deretter ble det kjørt en innendørs demo av feltklienten for innmåling av nye objekter, samt redigering av eksisterende objekter i NVDB, før en praktisk øvelse med registrering av objekter ute i felt. Etter at dataene var samlet inn gikk vi inn for å se på de innmålte dataene i braVeg Admin og hvordan disse enkelt leveres til Datafangst og videre til NVDB!

Det ble også demonstrert hvordan man enkelt kan opprette tilsynsprosjekter som tømming av kummer, spyling av stikkrenner osv, samt hvordan man kan utføre tilsyn i felt uten bruk av ekstern GPS-antenne.

Til slutt fikk deltakerne en demonstrasjon av vår videodokumentasjonsløsning RoadAI som viste hvordan man ved hjelp av videoopptak fra smarttelefon og innebygd kunstig intelligens effektivt kan registrere, analysere og gjøre tilsyn på vei og veiobjekter.

Alt i alt en spennende og lærerik dag både for oss i Geomatikk IKT og de eksterne kursdeltakere.

Vi takker NCC for besøket og for en trivelig dag sammen med gode kunder! 🙂