Eirik Trondsen, Rådgiver Vegforvaltning

Eirik Trondsen rådgiver på Vegforvaltningsteamet i Produktavdelingen vår.

Eirik Trondsen er en av to rådgivere på Vegforvaltningsteamet i Produktavdelingen vår. Som rådgiver har man mange ulike arbeidsoppgaver og får muligheten til å jobbe tett på markedet. I denne artikkelen blir vi litt bedre kjent med Eirik og arbeidshverdagen hans.  

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? 

Jeg kommer opprinnelig fra Lillehammer, men fant veien til Trondheim i 2015Før jeg startet i Geomatikk IKT i desember 2019, hadde jeg et par midlertidige jobber etter studiene. Før det gikk jeg på NTNU her i Trondheim og tok en bachelorgrad i geografi. En tverrfaglig utdanningsretning, hvor min hovedretning etter hvert ble naturgeografi og GIS (geografiske informasjonssystemer). Vi var innom flere interessante fagområder som forvaltning av naturressurser, effekter av klimaendringer, geologi og utarbeidelse av kart i forbindelse med flere temaer, blant annet veg. Jeg har også tatt ett emne i prosjektledelse. 

Utover det har jeg idrettsbakgrunn som fotballspiller i Lillehammer, Strindheim og Nardo. 

Hva jobber du med i Geomatikk IKT i dag?  

Jeg jobber som rådgiver i Produktavdelingen, område Vegforvaltning, og har hatt den rollen siden jeg startet i desember 2019. Innenfor stillingen er det flere ansvarsområder, og disse har endret seg noe etter hvert, ettersom jeg har fått mer og mer erfaring og dermed mer tillitt. Hovedoppgaven til Vegforvaltning er å tilby løsninger og rådgivning som skal gjøre det enklere for vegansvarlige rundt omkring å drive effektiv forvaltning av vegnettet. Innenfor dette er det flere interessante arbeidsoppgaver, blant annet utvikling og testing av nye løsninger sammen med våre systemutviklere, deling av vår kunnskap om vegforvaltning med kundene, samt prosjektledelse og kundeoppfølging. Vårt marked er i hovedsak kommuner, fylkeskommuner, entreprenører og Statens vegvesen, men også noen andre aktører kan ha bruk for enkelte av våre løsninger. 

Hva inspirerer deg mest med jobben din 

Det som inspirerer meg mest med denne jobben, og grunnen til at jeg ønsker å satse videre på denne retningen, er det å kunne få bidra til tryggere og bedre veger i Norge. Bil er et mye brukt fremkomstmiddel i Norge, og vi har mye tungtransport på vegene våre. Det vil si at det er stor slitasje på vegnettet. Klimaendringene vil også påføre mer slitasje i form av mer nedbør, mildere vintre med hyppige fryse/tine-prosesser og mer ekstremt vær. Dermed stilles det store krav til vedlikehold av vegene for å sikre trygge veger. For å kunne drive et effektivt vedlikehold er det viktig at man har kartlagt hva man har ansvar for og hvor de forskjellige vegobjektene befinner seg, for eksempel skiltplater, rekkverk, stikkrenner, gangfelt, tilstanden på vegdekket mm. Dette kan være en stor oppgave, og derfor er det viktig at vi kan levere pålitelige løsninger som gjør arbeidet med vegforvaltning mer effektivt og mindre ressurskrevende. 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? 

Det skjer mye forskjellig i løpet av en arbeidsuke, og arbeidsdagene ser forskjellig ut fra dag til dag. Men vanlige arbeidsoppgaver for meg er blant annet kundeoppfølging, kundemøter, holde kontroll på økonomien i prosjektene våre, prosjektledelse, bistå med opplæring i bruk av løsningene våre, utarbeide tilbud og markedsføre løsninger og vår kompetanse. Det er mange forskjellige arbeidsoppgaver, og ingen prosjekter er like da alle våre kunder har forskjellig utgangspunkt.    

Nå foregår arbeidsdagen dessverre på hjemmekontor, men jeg håper som de fleste andre at vi snart kan trekke tilbake til kontoret!   

Hva er det beste med å jobbe i Geomatikk IKT? 

Det beste med å jobbe i Geomatikk IKT er det gode og trygge arbeidsmiljøet. Vi har en god blanding av unge og eldre, mer erfarne ansatte. Dette gir en god miks av kunnskap og nye tanker. Det er morsomt å jobbe i en bedrift som tør å satse på yngre krefter. Og selvfølgelig at det er interessant å jobbe med ny teknologi innenfor vegvedlikehold.

Heldigvis har jeg også kollegaer som deler min store interesse for sport, så det blir ofte muligheter for litt diskusjoner om helgas fotballkamper ved kaffemaskina mandag morgen.