Roy Bringsli, teamleder Teknisk Konsulent

Roy Bringsli, teamleder på Teknisk Konsulent

Roy Bringsli har hatt stor interesse for IT, tekniske løsninger og dingser helt siden barndommen. Det har både vært en artig hobby og jobben hans. I dag er han teamleder i Produktavdelingen hos oss. I denne artikkelen blir vi litt bedre kjent med Roy og arbeidshverdagen hans.   

Karriereløpet   

For Roy startet det hele da vi fikk Commodore64 tidlig på 80-tallet. PC-en kom få år senere, men det tok ikke helt av før han på tidlig 90-tallet fikk kjøpt sin egen PC. I all hovedsak var det interessen for det tekniske som fikk han hekta. Både når det gjelder enkel programmering og samspillet mellom maskinvare og programvare. For Roy gikk det mye i enkel programmering i pascal og bygging av 3D-modeller i 3D-Studio. Sommeren 1994 jobbet han på Oslo S som 16-17 åring. Her jobbet han med installasjoner av PC’er som skulle ut til ansatte i NSB og Jernbaneverket. Med den store interessen for IT, valgte Roy å gå IT-retning på videregående før veien gikk videre til forsvaret hvor han var så heldig å få en av få stillinger som var IT-relatert. 

Etter forsvaret ønsket Roy å utdanne seg og tok et årstudium ved Næringsakademiet. Her gikk han på noe som het «EDB Prosjektkandidat» som var en teknisk linje hvor man spesialiserte seg på driftsrelaterte jobber, som oppsett og drifting av Windows og Novell-servere, og noe database. Videre begynte han på MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) som er en ren sertifiseringslinje. Samtidig som han gikk der på kveldstid, underviste han også en klasse i «EDB Kontorfag» på dagtid. Undervisningen besto av enkel bruk av PC, Windows og Office-produktene.  

Etter utdanningsperioden var det nedgangstider i IT-bransjen, men Roy fikk seg jobb i det internasjonale firmaet Sykes Enterprises Inc i år 2001, som er et verdensomspennende supportsenter. Etter ett år der dro han hjem til Trondheim igjen. Sammen med en kompis startet han opp et firma som leverte konsulenttjenester til privatmarkedet, hjemmesupport og til andre småbedrifter som ikke hadde sin egen IT-avdeling. Der bistod de med alt fra oppsett av hjemmesider og drift av nettverk, oppgraderinger av maskinpark og feilsøking i alle små og store problemer som kan oppstå.   

«Comeback Roy»  

Første gang Roy kom til Geomatikk var i 2004, dette var før Geomatikk ble delt opp i to selskaper, Geomatikk AS og Geomatikk IKT. Den gang jobbet han med gravemeldinger en periode før han senere ble tatt inn i en av de første skanningsprosjektene for Tromsø kommune. Allerede i 2005 ønsket Roy å prøve noe nytt igjen. Denne gangen gikk turen videre til Canon Norge som systemtekniker. Her jobbet han med kopiløsninger og oppsett av sikker print for NTNU og andre aktører, og på slutten av hans karriere i Canon var han systemeier for nesten alt av print på nye St Olavs hospital. 

I 2010 ønsket Geomatikk IKT han tilbake, og det takket han gledelig ja til. Her startet Roy som Teknisk konsulent hvor han hadde ansvar for oppsett av arkivløsninger og komplette skanningsløsninger, samt drift av disse. På den tiden var det flere kunder som driftet arkivløsningene selv i sitt eget miljø. Roy jobbet med alt fra kundehenvendelser og fortløpende supportsaker. Litt senere fikk han rollen som teamleder, noe han synes var veldig spennende.   

I 2017 ønsket han igjen å prøve noe nytt, denne gangen gikk han til Polaris Media ASA og rollen som IT-konsulent for alle økonomisystemene og tilhørende integrasjoner som var i bruk i selskapet. Etter to år i Polaris Media gjorde han igjen comeback hos oss i Geomatikk IKT, og gikk dermed tilbake til teamlederrollen i Teknisk Konsulent hvor vi håper han nå har kommet for å bli.   

«Det som fikk meg tilbake er rett og slett arbeidsmiljøet som har vært så bra, og enda bedre de siste årene. Det beste med å jobbe i Geomatikk IKT er det å jobbe med alle de dyktige folkene som befinner seg på huset.»  

Teknisk konsulent  

I dag jobber Roy som teamleder i Teknisk Konsulent, som er et av flere team i Produktavdelingen vår. Teknisk Konsulent bidrar innenfor alle våre fagområder og installerer og supporterer alle produktene som Produktavdelingen leverer. Oppgavene kan være alt fra å vedlikeholde våre kunders installasjoner i skya hos oss, til bistand til de som fremdeles drifter egen løsning, og andrelinjesupport. Teamet monitorerer også alle komponentene som Digitaliseringsavdelingen benytter i sitt produksjonsmiljø og sørger for at alt går så knirkefritt som mulig. I tillegg bistår de eiendomsavdelingen vår med tilrettelegging og kvalitetssikring av takstdata i forbindelse med eiendomsskatteprosjekter.

Roy jobber i hovedsak med oppsett og konfigurering av tekniske løsninger. Han deltar også i salgsprosesser sammen med våre rådgivere for å estimere tidsbruk og skissere optimale og effektive prosjekter som sikrer våre kunder et godt sluttresultat, og ikke minst ivaretar tilgjengeligheten til arkivene og andre data underveis i prosjektene.    

«Jeg er veldig glad i alle de tekniske løsningene, og liker at vi har ganske stor fart når det gjelder å se på ny teknologi og hva vi skal gjøre fremover. Det er en bransje med konstant utvikling, og jeg synes det er veldig artig å følge med på utviklingen og ikke minst være en del av det.»   

Ellers består arbeidshverdagen av ressursstyring, mange tekniske oppgaver, oppsett av integrasjoner mot kunders sakssystemer, databasearbeid og «leamikk» som han liker å kalle det. 

«Det er integrasjoner eller små komponenter i produksjonsløypa som til stadighet må flikkes litt på for å fungere.»  

Roy forteller at det er slike ting han synes er artig og interessant å jobbe med. Det er noe nytt hele tiden og forbedringspotensialer overalt.   

«Jeg har et konstant driv for å forbedre ting. Det som driver meg er å få jobbe med spennende kundeprosjekter og ha kundekontakten, og det å jobbe med tekniske løsninger.»

Livet på hjemmekontor  

Selv om alle nå er plassert på hjemmekontor og man ikke møter kollegaene sine på samme måte som før, forteller Roy at man likevel har god kontakt på Teams. Under korona består imidlertid en vanlig arbeidsdag for Roy av mer møter enn tidligere.  

«Det er kanskje en utvikling som jeg ikke synes er så heldig. Det tar mye tid og mye kunne kanskje ha blitt avklart enklere på kontoret uten behov for møter.» 

Likevel forteller han at det har sine fordeler ved at man på hjemmekontor får muligheten til å sitte mer i fred med komplekse oppgaver som krever en god del konsentrasjon.