Tone By Råberg, Konsulent på Digitaliseringsavdelingen

Tone By Råberg

Tone By Råberg er konsulent på Digitaliseringsavdelingen vår, hvor papirarkiver digitaliseres og flere millioner sider går gjennom skannerne årlig. Ved siden av jobben hos oss er hun forfatter, og bok nummer fem i romanserien hun skriver er nå i salg. I denne artikkelen blir vi litt bedre kjent med Tone og arbeidshverdagen hennes.  

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? 

Jeg har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og en bachelorgrad i allmenn litteraturvitenskap. Tidligere har jeg blant annet arbeidet på skole (SFO), i butikk og som bokanmelder. «Drømmejobber» innenfor litteraturfeltet er vanskelig å få tak i, så da jeg kom over stillingsannonsen for Geomatikk IKT bestemte jeg meg for å søke. Jeg så da for meg å være her kanskje 1-2 år i utgangspunktet. 

Hva jobber du med i Geomatikk IKT i dag?  

Jeg jobber i dag med digitalisering av arkiv for Ås, Frogn og Vestby, et av de store prosjektene vi har akkurat nå. Jeg begynte i juni 2013 og var da innleid via Jobzone, før jeg et halvår etter ble midlertidig ansatt. Senere fikk jeg fast stilling som Konsulent. Jeg har vært teamleder for flere prosjekter de siste årene, og har også hatt ansvar for opplæring av nyansatte og kvalitetskontroll av digitalisert materiale. 

Hva inspirerer deg mest med jobben din?  

Jeg hadde ingen bakgrunn fra digitalisering eller arkiv fra før av, men fant fort ut at dette var en jobb jeg kunne trives i. Spesielt fordi jeg fikk muligheter til mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver etter hvert. 

Å kunne være med på å foreslå og utvikle bedre løsninger i digitaliseringsløypa, som gjør hverdagen vår raskere og mer effektiv, inspirerer meg. Det er artig å se tilbake på hvordan digitaliseringsløypa, prosedyrene og programmene vi bruker har utviklet seg i de årene jeg har arbeidet her, selv om noe fortsatt er likt også. 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? 

Hvordan jeg legger opp dagen varierer, men det er noen faste arbeidsoppgaver. Det er rydding og registrering av arkivmateriale etter prosedyre avtalt med kunden, før dokumentene er klar for å skannes. Etter skanning blir det foretatt en grafisk kontroll, der sidene sjekkes for feil (bretter, striper) og at de har fått riktig kategori ved hjelp av maskinlæringstjenesten docAI 

Jeg har også ansvaret for kvalitetskontroll på prosjektet vårt. Vi har flere rapporter som kan «kjøres» for å blant annet kontrollere saksinformasjon, og eventuelle feil gjennomgås og rettes fortløpende.  

Det er mye selvstendig arbeid og det blir fort til at vi havner litt i vår egen «boble», selv om vi sitter i et åpent kontorlandskap. Så å få vekslet noen ord med de jeg er på team med eller møter borte ved kaffetrakteren er også viktig i løpet av arbeidsdagen. 

Skanning av papirarkiv

Hva er det beste med å jobbe i Geomatikk IKT?  

Jeg liker at arbeidsoppgavene er fast definerte og jeg trives godt med rutinearbeid. Med en podcast eller musikk på øret og noen kaffekopper innabords går arbeidsdagen unna. 

Arbeidsmiljøet er godt, og de jeg er på team med i dag har også jobbet her i flere år. Vi har fleksitid og mulighet til å jobbe inn timer og avspasere, og når jeg er ferdig for dagen så er jeg helt ferdig – jobben blir ikke med hjem. Det har gitt meg mulighet til å forfølge forfatterdrømmen på hjemmebane, og i februar i år ble første bok i romanserien min «Trønderroser» utgitt.