Utviklingsmiljøet i Geomatikk IKT

Utviklere på jobb

Hos oss i Geomatikk IKT utvikler vi løsninger med mål om å skape en effektiv digital hverdag for våre kunder og brukere. Vi leverer løsninger og tjenester innen arkiv og digitalisering, vegforvaltning og taksering for eiendomsskatt. Som en del av Geomatikk-gruppen utvikler vi også programvare for ledningsdokumentasjon, gravemelding og kabelpåvisning for våre søsterselskap.

Produktene og løsningene som utvikles brukes av mange kommuner, netteiere og entreprenører, og de som står bak disse løsningene er våre mange dyktige utviklere. I denne artikkelen gir vi et innblikk i hva hverdagen og arbeidsoppgavene deres består i, samt hvordan det er å jobbe på de forskjellige avdelingene.

Et stort in-house utviklingsmiljø

Utviklingsmiljøet i Geomatikk IKT består av rundt 30 utviklere, med høy kompetanse innenfor datafangst, digitalisering og arkiv, samt kabelpåvisnings- og gravemeldingstjenester.

Våre utviklere fordeler seg på to avdelinger her på huset: avdeling Konsulent og avdeling Produkt. Vår konsulentavdeling har ansvar for utvikling av løsninger og tjenester til våre søsterselskap og deres sluttbrukere. Geomatikk-gruppen tilbyr hovedsakelig tjenester innen ledningsdokumentasjon, gravemelding og kabelpåvisning i Norge, Sverige og Finland, og henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private markedet. Den andre avdelingen er vår Produktavdeling, som har ansvar for utvikling av løsninger og tjenester for Geomatikk IKT sine sluttbrukere. Det være seg løsninger innenfor arkiv og digitalisering, vegforvaltning og taksering for eiendomsskatt. Begge våre avdelinger utvikler både applikasjoner, web- og kartløsninger, og har både frontend- og backend-utviklere med på laget.

Vår teknologi

Når det gjelder bruk av teknologi utvikler vi oss stadig, og våre utviklere benytter i dag en rekke ulike teknologier/rammeverk, som eksempelvis:

 • MS Azure
 • .NET/C#
 • Java
 • Python
 • Angular
 • GIT
 • GitLab
 • CI/CD
 • Team City
 • Octopus
 • Docker Swarm
 • Kubernetes
 • Elastic Stack
 • Typescript
 • Ionic
 • OpenLayers
 • PostGis

I flere år har utviklingsmiljøet vårt benyttet maskinlæring for å automatisere behandling av digitaliserte dokumenter som ligger i ulike arkiver, og vi har generelt stort fokus på automatisering i alle ledd. Det være seg oppsett og vedlikehold av lokal og skybasert infrastruktur, bygging og testing av kode, utrulling til test og produksjon, regelmessige forvaltningsoppgaver tilknyttet produktene våre og varsling av feilhendelser. Kort oppsummert: DevOps-tankegang i hele verdikjeden.

En vanlig arbeidsdag i utviklingsmiljøet

Arbeidsdagene til en utvikler i Geomatikk IKT er varierte, innholdsrike og fulle av gode kollegaer. Vi har tatt en prat med to utviklere om deres hverdag på hver av de respektive avdelingene. Først ut er Torbjørn Danielsen fra avdeling Konsulent:

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

En arbeidsdag på avdeling Konsulent består mye i å støtte opp på alt som har med tjenestene til de andre Geomatikk-selskapene å gjøre. Det går på å legge til rette for kundemottak, feltteknikere, entreprenører og ledningseiere. Også har vi jo kommunene i tillegg med sakssystem og tilhørende apper. Det er ingen dager som er like, og det setter jeg stor pris på.

Hvis du skulle trukket fram noe som er spesielt spennende med å jobbe som utvikler på avdeling Konsulent, hva ville det vært?

Det som er artig med å jobbe i Konsulentavdelingen er at vi er en del av et relativt stort konsern, og at vi har en så sentral rolle. Det gjør det motiverende å holde på. Det er artig å ha en jobb hvor du føler at det er noe poeng med det du gjør, og jeg liker å jobbe på et sted som gir noe. Det Geomatikk jobber med er viktig for samfunnet. Det handler om å sørge for å unngå feil på infrastrukturen for å sørge for at ikke internett, strøm og slikt forsvinner. I tillegg er det gøy at det er så mye som skjer hele tiden.

Hva synes du om arbeidsmiljøet i din avdeling?

Det som har kommet frem aller mest det siste året, er hvor ålreite kolleger man har. Man merker det ekstra godt når man har vært på hjemmekontor over lengre tid og kommer tilbake. Kanskje mer enn 50% av grunnen til at man trives på jobb er de du jobber med. Det er noe vi skryter av når vi har intervju med andre utviklere, både arbeidsmiljøet og fagmiljøet er utrolig ålreit. Det er en trivelig gjeng og det er et spekter i alder fra de som kommer rett fra skolen til de om har flere års erfaring. Men alle er relativt like likevel, og kommer overens med alle sammen. Alle som jobber her, har i tillegg høy kompetanse innenfor sine felt. Uansett hvem du snakker med kan du ha en ganske spennende og interessant samtale. Man er flink til å finne folk som både er engasjert i det de holder på med, og som er omgjengelig å være med.

Det at Torbjørn sier han trives i jobben som utvikler hos Geomatikk IKT er noe vi kan ta han på ordet på, han har nemlig jobbet hos oss i over 10 år. En annen utvikler som har vært hos oss lenge er Stian Solberg. Han jobber på avdeling Produkt og har følgende å si om arbeidsdagen på avdelingen sin:

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Jeg starter alltid med en god kopp kaffe på pulten. Så er det å starte med dagens oppgaver, og det kan bestå av alt fra planlegging av arkitektur for nye løsninger og tjenester, til å gå inn i kode og implementere ny og spennende funksjonalitet. Innimellom har vi noen møter, det kan være alt fra den daglige standupen, til møter i utviklingsteamet med spesifikke temaer som vi går inn i. Vi bruker også en del tid på å følge med på tjenestene som går i produksjon, og at alt snurrer og går som det skal, slik at vi kan ta med oss erfaringer tilbake til koden og lage forbedringer løpende.

Hvis du skulle trukket fram noe som er spesielt spennende med å jobbe som utvikler på avdeling Produkt, hva ville det vært?

Jeg synes det er en spennende utfordring å jobbe med slike datamengder som vi har i arkivene vi drifter for våre kunder. Det er snakk om hundrevis av terrabytes, og da må man lage effektiv kode som kan skalere. Dessuten jobber vi også med å muliggjøre mange måter å søke på, samt maskinlæring for å gjøre klassifisering av innholdet mer effektivt. For eksempel om det er tekst som inneholder sensitive opplysninger som må merkes på en spesiell måte, eller kanskje sladdes.

Hva synes du om arbeidsmiljøet i din avdeling?

Jeg synes arbeidsmiljøet er veldig bra, så bra som vi aldri har hatt det i løpet av mine seks år i selskapet. Det er mye humør og humor, og folk er alltid villige til å hjelpe hverandre, og det er i det hele tatt god stemning.

 

Med det takker vi Torbjørn og Stian for en hyggelig prat. Hvis du også synes det høres interessant ut å jobbe i vårt utviklingsmiljø tar vi gjerne imot din søknad. Vi er alltid på jakt etter dyktige hoder! Se våre stillingsutlysninger eller send oss en åpen søknad her.