Enkel registrering og oppfølging av kulturminner i felt

Med braFelt Kultur registreres og forvaltes kommunens kulturminner direkte fra felt

 

Kulturminner

Registrering og forvaltning av kulturminner, med oversikt på tilstand slik at kulturminnene ikke går tapt, er helt i tråd med de nasjonale mål som Riksantikvaren stimulerer til.

Gjennom Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen, definert av Riksantikvaren, satses det i 2017 på modernisering og effektivisering av kulturminneforvaltningen i norske kommuner. Ett av delprosjektene for å oppnå nettopp dette er følgende:

«Utvikle metoder og etablere et system for overvåkning av verneverdige kulturminner. Vi ønsker å kunne se hvordan kommunene tar vare på de verneverdige kulturminnene over tid."

braFelt Kultur er en velegnet løsning som kan imøtekomme nettopp dette ønsket.

 

braFelt Kultur fjerner all bruk av papirbaserte skjema

Med kartflaten og GPS på et nettbrett som utgangspunkt, er det enkelt å finne riktig kulturminne/ eiendom. Her registreres informasjon og bilder. Dette er da umiddelbart lagret på kulturminnet og eliminerer alt etterarbeid som tidligere har vært nødvendig for slik type registrering. Med et datasett som er felles for flere kommuner, sikres enkel gjenbruk av informasjon.

Løsningen ble laget med følgende mål:

  • Løsningen skal være enkel og trygg å anvende i felt
  • Fjerne behov for etterarbeid etter at en er ferdig med feltregistrering
  • Informasjon som er innhentet må være enhetlig og kunne gjenbrukes
  • Grensesnitt for lasting av nye prosjekt

 

Matrikkeldata lastes opp på mobilenhet før kontroll i felt.

  • Bilder legges automatisk til på rett kulturminneobjekt
  • Fjerner all bruk av papirskjema
  • Løsningen genererer automatisk en PDF-fil som inneholder registrerte data samt alle bildevedlegg
  • Kan integreres med GIS-system som f.eks GisLink og GISLINE

 

De innsamlede data kan enkelt arkiveres i vårt web-baserte arkiv, braArkiv.

 

Tilgang til SEFRAK-skjema i felt

Mange kommuner har valgt å gjøre gamle SEFRAK-skjema tilgjengelig i en nettleser via vårt digitale arkiv (braArkiv), gammel og ny informasjon blir dermed tilgjengelig på samme sted. Dette gir et godt grunnlag for videre registrering av kulturminner i braFelt. Riksantikvaren tilbyr dette arkivet kostnadsfritt for de kommuner som har skannet sine SEFRAK-skjema. I siste versjon av Askeladden er det etablert en integrasjon med braArkiv. Klikk her for å se hvordan grensesnittet i braArkiv kan se ut.

 

Kontakt Support dersom du har spørsmål om braFelt Kultur:

support@geomatikk-ikt.no