Datafangst til NVDB

Mann med antenne som markerer opp veg

Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur og veikapital er en avgjørende faktor enten man skal skaffe kontroll over hva man forvalter, sikre bevilgning av midler og ressurser for vedlikehold, eller møte krav fra myndigheter og oppdragsgivere. Vi i Geomatikk IKT leverer løsninger som effektiviserer dette arbeidet, illustrert i systemskissen under. Videre kan du lese om disse løsningene, og hvordan de kan hjelpe med å effektivisere forvaltning og vedlikehold av veinettet.

Feltklient for nøyaktig innmåling i felt 

Har du behov for nøyaktig innmåling av objekter langs veien? Vår feltklient tilbyr innmåling med CPOS-nøyaktighet. Brukeren behøver ingen landmålererfaring, og registrering av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB kan ferdigstilles ute i felt via nettbrett eller smarttelefon. SOSI- og FKB-filer genereres automatisk, noe som eliminerer behovet for etterarbeid. På denne måten kan entreprenører og driftspersonell foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på ulike typer infrastruktur. Bilder knyttes automatisk til riktig veiobjekt, og sammen med registrerte data blir disse tilgjengelige i vårt web-grensesnitt, kontorløsningen braVeg Admin.

RoadAI for automatisk videodokumentasjon og masseregistrering

RoadAI er en annen løsning for fangst av veidata. I RoadAI kan veinettet som er definert i NVDB lastes opp i løsningen, og med videopptak fra en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy fanger kunstig intelligens automatisk opp veiobjekter som skiltplater og overflateskader relatert til veinettet. Videoene lastes opp til en skytjeneste og blir raskt tilgjengelig i en web-browser. RoadAI benyttes både til daglig videoovervåkning og forvaltning av veinettet, samt til ulike analyser hvor det benyttes kunstig intelligens. Det kan lages tilstandsrapporter relatert til veinettet, og alt er tilpasset Datakatalogen til NVDB. Når RoadAI er integrert med braVeg Admin kan disse dataene lastes opp til NVDB, og slik gjøres registreringen enda enklere og raskere. Veiforvaltere får et fullstendig og helhetlig bilde av infrastrukturen, og det på en tidsbesparende og kostnadseffektiv måte.

braVeg Admin for forvaltning og rapportering av innsamlede data

braVeg Admin er på mange måter hjertet i vårt datafangstkonsept, og har kontakt med NVDB, Datakatalogen og Datafangst. Dette er en skybasert rapporterings- og forvaltningsløsning for de innsamlede dataene fra feltklienten og RoadAI. braVeg Admin er integrert med vårt elektroniske arkiv braArkiv, og har funksjoner som kartvisning, opprettelse av prosjekt, samt filtrering av objekter etter type og egenskaper. Løsningen gjør det mulig å innhente eksisterende objekter fra NVDB, samt avlevere innmålte data til Datafangst og FKB, og egner seg både til administrasjon av pågående prosjekter og til forvaltning av objekter over tid.

Ny registreringsklient for innmåling i felt og på kontor

I tillegg vil vi snart lansere en ny klient for datafangst til NVDB, som på sikt skal erstatte feltklienten og braVeg Admin. Denne klienten inneholder redigeringsmuligheter, noe som gjør det mulig for brukeren å kvalitetsheve data som allerede ligger i NVDB. Her kan man lage jobber med prosjekter, ta ut data og i tillegg legge til data. Klienten benytter skrive og lese API fra Statens vegvesen og snakker direkte med NVDB. Slik kan man søke på alt som er i NVDB og få det tegnet opp, kopiere eller flytte objekter under registrering!

Vårt datafangstkonsept er utviklet for å kunne møte et hvert behov våre kunder måtte ha for registrering av veikapital og datafangst til NVDB, og vi hjelper dere gjerne med å velge de riktige komponentene for å nå deres mål.

Les mer om våre løsninger for datafangst i felt eller ta kontakt med vår rådgiver Per Ola Roald for en uforpliktende prat:

Per Ola Roald
Rådgiver Datafangst i felt
+47 950 52 596
per-ola.roald@geomatikk-ikt.no