Enklere registrering av objekter i felt

Registrering og forvaltning av veiobjekter og kulturminner

Datafangst i felt

Vi har mange års erfaring med løsninger for registrering av objekter i felt, og har flere referanser både innen privat og offentlig virksomhet. Våre løsninger og tjenester er i bruk hos entreprenører og tekniske enheter i kommunen, samt hos de som har ansvar for kulturminner. 
 
Vi leverer løsninger og tjenester innen 
 

Per Ola RoaldPer Ola Roald
Rådgiver datafangst i felt
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester