Enklere registrering av objekter i felt

Registrering og forvaltning av vei- og miljøobjekter, samt kulturminner

Datafangst i felt

Vi har mange års erfaring med løsninger for registrering av objekter i felt, og har flere referanser både innen privat og offentlig virksomhet. Våre løsninger og tjenester er i bruk hos entreprenører og tekniske enheter i kommunen, samt hos de som har ansvar for kulturminner og miljø. Med vår softwareløsning, braFelt, kan du kun ved hjelp av et nettbrett registrere objekter direkte i kartet og legge til forhåndsdefinerte beskrivelser ute i felt. På denne måten forenkles arbeidsoppgavene vesentlig, og etterarbeidet reduseres til et minimum.
 
I innsynsløsningen braFelt Web forvaltes og bearbeides informasjon innsamlet ved hjelp av datafangst i felt-modulene: NVDBKultur og Miljø.


Lars Mjølhus
Løsningsrådgiver Marked
+47 957 66 127
E-post

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester