Skip to content

Enkel registrering og oppfølging av miljøobjekter i felt

 

I dagens samfunn opplever vi økt fokus på miljøvern og miljøkriminalitet, og effektive løsninger for registrering og oppfølging er til stor hjelp. Ulovlig dumping av søppel og annet avfall nødvendiggjør vern av drikkevann, vassdrag og dyrka mark. Med braFelt Miljø og et nettbrett er det enkelt å registrere og forvalte miljøobjekter direkte fra felt.

Gevinster ved bruk av braFelt Miljø:

  • Løsningen fjerner behov for papirskjema og etterarbeid.
  • Bilder knyttes automatisk til rett miljøobjekt.
  • Matrikkeldata lastes opp på mobilenhet før kontroll i felt.
  • Løsningen genererer automatisk en PDF-fil som inneholder registrerte data samt alle bildevedlegg.
  • PDF-filen er tilgjengelig i dokumentarkivet og kartportalen etter synkronisering fra felt.

Se mer om løsningen her.


Lars Mjølhus
Konsulent Produkt
+47 957 66 127
E-post

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester

Scroll To Top