Datafangst til NVDB

Enklere og mer effektiv registrering av infrastruktur langs veien med braFelt NVDB

Større krav til nøyaktighet

Innmåling av objekter langs veien med CPOS-nøyaktighet, og registrering av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB, er krav som stilles fra myndigheter og oppdragsgivere.

Ikke behov for etterarbeid

Ved å benytte vår softwareløsning, braFelt NVDB, kan alt arbeidet gjøres ferdig i felt - både registrering av nye objekter og oppdatering av eksisterende objekter i NVDB. Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på ulike typer infrastruktur. Det er ikke behov for etterarbeid på kontoret for å etablere SOSI-filer til NVDB eller FKB. Disse genereres direkte fra nettbrett eller smarttelefon i felt, uten at brukeren må ha landmålererfaring. Dette gir en klar besparelse, erfaringsmessig mer enn 50 %. Bilder knyttes automatisk til riktig veiobjekt, og sammen med registrerte data er disse tilgjengelig i et web-grensesnitt.

 

For innmåling benyttes utstyr både fra Trimble, Leica og Topcon.

Vi holder på å integrere en ny modul til braFelt NVDB som gjenkjenner skilt automatisk basert på videoopptak med mobilkamera plassert i frontrute på bil. Les mer om automatisk gjenkjenning av skilt ved hjelp av mobiltelefon.

Vi jobber for tiden med å integrere en ny modul til braFelt NVDB som gjenkjenner skilt automatisk basert på videoopptak med mobilkamera plassert i frontrute på bil. Les mer om automatisk gjenkjenning og registrering av skilt med mobiltelefon.

 

For mer informasjon om braFelt NVDB, se presentasjonen fra vår løsningsrådgiver Lars Mjølhus sitt foredrag på Stikningskonferansen 2017 her.

Les om TerraTecs anvendelse av braFelt NVDB, samt hva Trønderbladet skriver om prosjektet.

 

Se våre referanser her.

Lars Mjølhus
Løsningsrådgiver Marked
+47 957 66 127
E-post

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester