Datafangst til NVDB

Enklere og mer effektiv registrering og forvaltning av infrastruktur langs veien med braFelt NVDB

Effektiv registrering og forvaltning av veinettet

Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur og veikapital er en avgjørende faktor enten om man skal skaffe kontroll over hva man forvalter, sikre bevilgning av midler og ressurser for vedlikehold, eller møte krav fra myndigheter og oppdragsgivere. Vi i Geomatikk IKT leverer løsninger som effektiviserer dette arbeidet, illustrert i systemskissen under. 
 

Større krav til nøyaktighet

Innmåling av objekter langs veien med CPOS-nøyaktighet, og registrering av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB (Nasjonal Vegdatabank), er krav som stilles fra myndigheter og oppdragsgivere.

Ikke behov for etterarbeid

Ved å benytte vår softwareløsning, braFelt NVDB, kan alt arbeidet gjøres ferdig i felt - både registrering av nye objekter og oppdatering av eksisterende objekter i NVDB. Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på ulike typer infrastruktur. Det er ikke behov for etterarbeid på kontoret for å etablere SOSI-filer til NVDB eller FKB. Disse genereres direkte fra nettbrett eller smarttelefon i felt, uten at brukeren må ha landmålererfaring. Dette gir en klar besparelse, erfaringsmessig mer enn 50 %. Bilder knyttes automatisk til riktig veiobjekt, og sammen med registrerte data er disse tilgjengelig i et web-grensesnitt.

For innmåling benyttes utstyr både fra Trimble, Leica og Topcon.

 

Vi har også integrert en ny modul til braFelt NVDB som muliggjør videodokumentasjon, automatisk tilstandsanalyse av vei og gjenkjenning av veiobjekter som skilt. Løsningen er basert på videoopptak fra mobil enhet og kunstig intelligens. Les mer om automatisk tilstandsanalyse av vei og gjenkjenning av skilt med mobil enhet.

 

Les om TerraTecs anvendelse av braFelt NVDB, samt hva Trønderbladet skriver om prosjektet.

NCC Norge – derfor velger de braFelt NVDB!

11. september 2019

I 2017 valgte NCC Norge AS oss i Geomatikk IKT som leverandør av løsning for objektregistrering til NVDB…

Les mer
Opplæring RoadAI hos NCC

Registrering av skader på rekkverk med RoadAI

29. august 2019

I dag er vår rådgiver Per Ola Roald på besøk hos NCC på Hønefoss…

Les mer
Statens vegvesen anvender RoadAI

Statens vegvesen anvender RoadAI

14. august 2019

Statens vegvesens vegavdeling i Rogaland har i forbindelse med et pilotprosjekt anskaffet…

Les mer
Per Ola Roald

Vi ønsker Per Ola Roald velkommen med på laget!

12. august 2019

Vi har styrket laget på rådgivningssiden og er stolte over å kunne…

Les mer
NCC objektregistrering i felt NVDB

NCC tar i bruk braFelt NVDB!

10. mai 2019

NCC Norge AS har valgt oss i Geomatikk IKT som leverandør av…

Les mer
Kulturminner Riksantikvaren

Har din kommune en kulturminneplan?

5. mars 2019

Opphavsperson: Halvor Vreim 2020 er siste år for KIK-prosjektet Riksantikvarens KIK –…

Les mer

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Datafangst i felt
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester