Datafangst til NVDB

Enklere og mer effektiv registrering og forvaltning av infrastruktur langs veien med braFelt NVDB

Effektiv registrering og forvaltning av veinettet

Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur og veikapital er en avgjørende faktor enten om man skal skaffe kontroll over hva man forvalter, sikre bevilgning av midler og ressurser for vedlikehold, eller møte krav fra myndigheter og oppdragsgivere. Vi i Geomatikk IKT leverer løsninger som effektiviserer dette arbeidet, illustrert i systemskissen under. 
 

Større krav til nøyaktighet

Innmåling av objekter langs veien med CPOS-nøyaktighet, og registrering av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB (Nasjonal Vegdatabank), er krav som stilles fra myndigheter og oppdragsgivere.

Ikke behov for etterarbeid

Ved å benytte vår softwareløsning, braFelt NVDB, kan alt arbeidet gjøres ferdig i felt - både registrering av nye objekter og oppdatering av eksisterende objekter i NVDB. Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på ulike typer infrastruktur. Det er ikke behov for etterarbeid på kontoret for å etablere SOSI-filer til NVDB eller FKB. Disse genereres direkte fra nettbrett eller smarttelefon i felt, uten at brukeren må ha landmålererfaring. Dette gir en klar besparelse, erfaringsmessig mer enn 50 %. Bilder knyttes automatisk til riktig veiobjekt, og sammen med registrerte data er disse tilgjengelig i et web-grensesnitt.

For innmåling benyttes utstyr både fra Trimble, Leica og Topcon.

 

Vi har også integrert en ny modul til braFelt NVDB som muliggjør videodokumentasjon, automatisk tilstandsanalyse av vei og gjenkjenning av veiobjekter som skilt. Løsningen er basert på videoopptak fra mobil enhet og kunstig intelligens. Les mer om automatisk tilstandsanalyse av vei og gjenkjenning av skilt med mobil enhet.

 

Les om TerraTecs anvendelse av braFelt NVDB, samt hva Trønderbladet skriver om prosjektet.

Vi bistår Statens vegvesen!

15. januar 2019

I 2018 valgte Statens vegvesen (SVV) å gå til anskaffelse av prosjektbistand…

Les mer

Trondheim kommune registrerer gang- og sykkelveier!

26. september 2018

Trondheim kommune kjører denne høsten et prøveprosjekt på tilstandsregistrering av gang- og…

Les mer

Vi deltar på Kommunevegdagene 2018!

29. mai 2018

Vår løsningsrådgiver innen datafangst i felt, Lars Mjølhus, står på stand på…

Les mer

Nye krav til innmåling av infrastruktur

12. mars 2018

1.juli 2017 trådte en ny Plan- og bygningslov i kraft. § 2-3…

Les mer
kulturminneplan

Har kommunen en kulturminneplan?

8. desember 2017

Forvaltning av kulturminner og kulturmiljø er et fagområde som vil få større…

Les mer
sefrak buskerud

Enklere registrering av SEFRAK kulturminner

30. august 2017

Foto: Marit Irene Skaug “[…] ikke behov for etterarbeid”. Buskerud Fylkeskommune tok…

Les mer

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Datafangst i felt
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester