Datafangst til NVDB

Enklere og mer effektiv registrering og forvaltning av infrastruktur langs veien med braFelt NVDB

Effektiv registrering og forvaltning av veinettet

Innmåling og dokumentasjon av infrastruktur og veikapital er en avgjørende faktor enten om man skal skaffe kontroll over hva man forvalter, sikre bevilgning av midler og ressurser for vedlikehold, eller møte krav fra myndigheter og oppdragsgivere. Vi i Geomatikk IKT leverer løsninger som effektiviserer dette arbeidet, illustrert i systemskissen under. 
 

Større krav til nøyaktighet

Innmåling av objekter langs veien med CPOS-nøyaktighet, og registrering av egenskaper spesifisert i objektlisten til NVDB (Nasjonal Vegdatabank), er krav som stilles fra myndigheter og oppdragsgivere.

Ikke behov for etterarbeid

Ved å benytte vår softwareløsning, braFelt NVDB, kan alt arbeidet gjøres ferdig i felt - både registrering av nye objekter og oppdatering av eksisterende objekter i NVDB. Entreprenører og driftspersonell kan enkelt foreta nøyaktig innmåling, registrering av tilstand, samt oppdatere egenskapene på ulike typer infrastruktur. Det er ikke behov for etterarbeid på kontoret for å etablere SOSI-filer til NVDB eller FKB. Disse genereres direkte fra nettbrett eller smarttelefon i felt, uten at brukeren må ha landmålererfaring. Dette gir en klar besparelse, erfaringsmessig mer enn 50 %. Bilder knyttes automatisk til riktig veiobjekt, og sammen med registrerte data er disse tilgjengelig i et web-grensesnitt.

For innmåling benyttes utstyr både fra Trimble, Leica og Topcon.

 

Vi har også integrert en ny modul til braFelt NVDB som muliggjør videodokumentasjon, automatisk tilstandsanalyse av vei og gjenkjenning av veiobjekter som skilt. Løsningen er basert på videoopptak fra mobil enhet og kunstig intelligens. Les mer om automatisk tilstandsanalyse av vei og gjenkjenning av skilt med mobil enhet.

 

Les om TerraTecs anvendelse av braFelt NVDB, samt hva Trønderbladet skriver om prosjektet.

Mesta braFelt NVDB

Mesta imøtekommer krav fra Statens Vegvesen

30. august 2017

“[…] dette har gjort oss mer effektive på leveranser til SVV” Statens…

Les mer
braFelt NVDB

TerraTec bruker braFelt for datafangst i felt

15. august 2017

15 000 objekter registreres i NVDB Et av Norges største kartfirma, TerraTec,…

Les mer

Per Ola Roald
Per Ola Roald
Rådgiver Datafangst i felt
+47 950 52 596
E-post

Kontakt oss

Kontakt Per Ola, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester