Tilstandsanalyse av vei

Kartlegg tilstand på hele veinettet for en mer effektiv prioritering og budsjettering av nødvendige vedlikeholdsbehov

RoadAI - en løsning for videoregistrering av tilstand på vei og gjenkjenning av skilt, ved bruk av mobil enhet.

Ved bruk av kunstig intelligens er det nå mulig å analysere videoopptak fra en smarttelefon i frontruta på et kjøretøy. Dette gir veiforvaltere en ny, effektiv og rimelig måte å samle inn data på, for å avdekke tilstand på vei, samt registrere objekter som veiskilt.

Registreringen er i sin helhet basert på mobil teknologi:

  • Skalerbart og kostnadseffektivt
  • Enkelt å komme i gang, enkelt å bruke

Hele tjenesten er skybasert, og du trenger kun å installere app’en Viominer via Google Play til din smarttelefon.

Her kan du se en demonstrasjon av hvordan den kunstige intelligensen i løsningen finner ulike skader på veidekke. Skadene klassifiseres i ulike typer og alvorlighetsgrad og relateres til veinettet.

Etter videoopptak av veien lastes dataene opp til skytjenesten for prosessering og analyse. Kjørerute, veiskilt og andre objekter blir dermed tilgjengelig i en web-portal, og gis en GPS-posisjon basert på video og den mobile enhetens GPS. Dataene prosesseres og analyseres automatisk, og løsningen gjenkjenner både veiskilt, sprekker, krakeleringer, ujevnheter og hull i veien. Resultatet kan dermed brukes til prioritering og budsjettering.

Veinettet som er definert i NVDB (nasjonal veidatabase) kan lastes opp i løsningen slik at det kan lages tilstandsrapporter relatert til veinettet. Road AI-løsningen er integrert med vår feltløsning braFelt NVDB, og dataene kan via denne lastes opp til Datafangst (Statens Vegvesens mottaksportal til NVDB) og deretter skrives til NVDB. I tillegg til GPS-posisjon og andre tekniske data, inneholder datafilen opplysninger om hvilke skiltnummer som er registrert.

 

Produksjonsløype fra opptak med smarttelefon til ferdige rapporter:

Videoopptak                                     Analyse                              Rapporter

Mange kommuner har etablert et overordnet styringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av veinettet - «Hovedplan vei». Ved bruk av den type teknologi som RoadAI representerer kan kommunen få et mer oppdatert faktagrunnlag som dokumenterer tilstanden på det kommunale veinettet, og som kan danne grunnlaget for ressursbehovet knyttet til dette.

Sammenlignet med manuell registrering vil videoopptak med mobiltelefonen og automatisk bildegjenkjenning være en effektiv metodikk, både tids- og kostnadsmessig.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

 

Lars Mjølhus
Løsningsrådgiver
+47 957 66 127
E-post

Kontakt oss

Kontakt Lars, eller send oss din kontaktinformasjon under.

Kontakt tjenester